Juniorers fria greenfeespel inom BDGF

Alla juniorer, upp till och med 21 år, med officiellt handicap och medlemskap i någon av distriktets klubbar, har fritt greenfeespel hos varandra alla dagar hela året.

Mottagande klubbs regler tillämpas vad gäller tidbokning och hcp-regler.

För att det fria spelet ska gälla MÅSTE spelaren ringa senast dagen före och kontrollera att det passar mottagande klubb. Går även bra att meddela via mail. Detta gäller under den period, då klubben har tidbokning. Spelaren kan då bli hänvisad till annan tid som är bättre ur klubbens synpunkt.

Om inte detta följs har mottagande klubb rätt att avboka tiden utan att meddela spelaren eller neka start vid ankomst.

Juniorer skall inte betala greenfee på tävlingar men de skall betala tävlingsavgift!

Beslut taget på BDGF:s Årsmöte 2016-03-13 och gäller tillsvidare.