Företagare se hit!

Välkommen att spela företagsgolf på Orust Golfklubb!

Kontakta oss gärna för att diskutera eventuell företagsgolf, större gruppbokning etc. Pris och uppläggning av tävling samt övriga arrangemang diskuterar vi med er beroende på deltagarantal och beläggning på banan.

Vi hjälper gärna till med allt från lottning av tävling, skriva ut scorekort och ta fram resultatlistor. För detta erläggs en administrativ kostnad beroende på antalet tävlande.

Tag gärna kontakt med kansliet för vidare information på tel nr 0304-531 80 eller info@orustgk.se