PM för starter

STARTER

En starter har en mycket viktig funktion i tävlingsverksamheten. Startern skall vara trevlig och välkomnande. Startern skall se till att startfältet kommer iväg i rätt tid enligt startlistan. Startern skall även se till att spelarnas start kan genomföras så störningsfritt som möjligt. Eftersom en starter har en omfattande kontakt med spelarna är det väldigt viktigt att definiera om denne ingår i tävlingsledningen eller inte. Här följer några tips för utrustning och uppgifter för en starter.

Utrustning (ryggsäck att förvara grejor i finns på tävl. exp.)

 • Startlista. Ev utskrivna scorekort
 • Klocka
 • Lokala Regler, Tillfälliga lokala regler och Tävlingsregler som gäller för aktuell tävling.
 • Scorekort, pennor och greenlagare i reserv för spelare som glömt det.
 • Flaggplaceringar om sådana används.
 • Penna att identifieringsmärka bollar med.
 • Eventuellt extra Regelböcker.
 • Eventuellt tidsschema till spelarna i bollen.

Övrigt efter tävlingsledningens beslut.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Ropa upp och samla spelarna i nästa boll senast 5 minuter före start utan att störa spelare som skall slå ut.
 • Känna till förfarandet som gäller vid sen ankomst till start enligt Regel 5-3a.*
 • Hälsa spelarna välkomna och meddela den inbördes startordningen. Informera om tävlingsform.
 • Dela ut det som eventuellt skall delas ut.
 • Påminna om och ev dela ut Lokala Regler Tillfälliga lokala regler och tävlingsregler.
 • Påminna om att återlägga uppslagna torvor och att laga nedslagsmärken på green.
 • Påminna om max antal klubbor i bagen.
 • Påminna om byte av scorekort.
 • Påminna spelarna att annonsera bollmärke och identifieringsmärkning.
 • Påminna om vikten av att medföra klocka vid tävlingsspel.
 • Upplys spelarna var scorekortsinlämningen sker.
 • Övrigt enligt tävlingsledningens beslut ex. om det finns forecaddies och i så fall vilken instruktion denne har.
 • Meddela TL/TD om starten blivit försenad.

*Regel 5-3a Spelaren måste starta på den starttid som fastställts av tävlingsledningen.

Plikt för brott mot regel 5-3a Om spelaren anländer till den plats där han skall starta, beredd att spela, inom 5 minuter efter utsatt starttid är plikten för att inte starta på utsatt tid förlust av hålet i matchspel och 2 slags plikt på det första hålet i slagspel. I annat fall är plikten för brott mot denna regel diskvalifikation.