TKs månadsansvariga 2023

Har du som tävlingsledare frågor om din tävling, behöver hjälp med GIT eller annan fråga om tävlingen - kontakta nedanstående personer i TK.

Maj: Klas Holm 0739030492, k-h@telia.com
Juni: Christine Lindeberg 0793499947, christine2.lindeberg@gmail.com
Aug: Maria Lizzmatz 0768852066, lissmatz@hotmail.com
Sep: Barbro Josefsson 0708154810, barbro.josefsson@gmail.com
Okt: Ann-Christine Conradsson, 0720515813, acconradsson@gmail.com