Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter på Orust GK med anledning av Covid-19.

 

Vid spel och tävling på Orust GK gäller Regler för golfspel 2019, ordinarie lokala regler och ordningsföreskrifter.  För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller dessutom nedanstående tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

 

Scorekortet

Hämtas/lämnas ut vid starterhuset vid 1:ans tee.

Scorekort skall inte bytas. Du för din egen score och den du markerar för. Ni går muntligt igenom scoren efter ronden och bekräftar att den är korrekt. Scorekortet signeras av spelaren och den signaturen gäller då även för den score man varit markör för. Scorekortet lämnas till TL i starterhuset.

Vid VSOP i  låda i omklädningsrum som tidigare år.

 

Prisutlämning sker utomhus vid starterhuset. Obs håll avstånd!

 

Flaggstången

Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Bunkrar

 

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

OBS! Agera hela tiden enligt Folhälsomyndighetens rekommendationer. Undvik närkontakt. Kom inte till golfbanan vid tecken på förkylning och håll ett behörigt avstånd till dina medmänniskor.

TK 2020 0608