Lokala regler, tävlingsbestämmelser och ordningsföreskrifter för Orust Golfklubb 2023

LOKALA REGLER, TÄVLINGSVILLKOR och ORDNINGSFÖRESKRIFTER 2023 FÖR ORUST GOLFKLUBB  

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1. Hcp-reglerna och Amatörreglerna, samt följande Lokala Regler och Tävlingsvillkor:

 

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan vid receptionen och på anslagstavla vid 1:a tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1. Out of bounds (Regel 18.2)

Out of bounds definieras av linjen mellan de innersta punkterna på de vita pinnarna eller plattorna på bansidan i marknivå, och dessa pinnar är out of bounds.  

 

2. Pliktområden (Regel 17)  

 • Pliktområden definieras av gula eller röda pinnar/plattor.
 • Det röda pliktområdet på höger sida om hål 4 som bara är definierat på en sida är oändligt.

 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. 2. Områden definierat av blå-pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 • Grusfyllda dräneringssträngar

 

b). Oflyttbara tillverkade föremål

För en boll på den finklippta delen av spelfältet tillåts lättnad enligt regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och på eller inom två klubblängder från green, och inom två klubblängder från bollen.

c) Integrerade föremål

Alla stengärdsgårdar är integrerade föremål.  

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.  En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller SGF får använda transportmedel.

Spelare som tar lättnad med slag och distans har vid det tillfället rätten att åka med transportmedel för transport tillbaka och åter.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5. Avbryta spelet (Regel 5.7) Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

Sätt att avbryta och återuppta spelet:

 

Omedelbart avbrott: En lång sirensignal.  

Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd.  

Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.  

 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

6. Övning på banan före eller mellan ronder  (Regel 5.2)

Övning på banan på dagen för slagspelstävling, före eller mellan ronderna, är bara tillåtet på och nära ditt första tee, drivingrange, övningsfält och övningsgreener. Skiss som utmärker områden finns på anslagstavlan.

Undantag - vid klubbens veckotävlingar för D, H, J och OS är övningsspel tillåtet.

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Första regelbrottet allmän plikt (läggs på första hålet) Andra regelbrottet: diskvalifikation.

 

 

 

 

 

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. 

 

8. Anmälan till tävling

Anmälan till tävling måste göras senast klockan 18.00 tre dagar före tävlingen. Anmälan görs i GIT eller på anmälningslista i receptionen, Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan. Vid avbokning före anmälningstidens utgång, återbetalas avgiften. Vid avbokning efter anmälningstidens utgång återbetalas inte avgiften.

 

9. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: 

Klass A handicap till och med 13.3 H och 13,7 D. 

Klass B handicap 13.4 -21.5 H och 13,8 -22,4 D. 

Klass C handicap 21,6 -54 H, 22.5 -54 D .  

 

Vid färre än 5 startande eller 4 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val. I juniorklasserna räcker det med 3 startande eller 3 lag.

 

10. Tee i handicaptävling  

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee.  

Undantag:

 • att damer i hcp-grupp 1 kan välja gul/blå tee eller motsvarande.
 • att herrar med officiell handicap som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande

-att damer med officiell handicap som under året fyller 70 år eller mer kan välja orange tee eller motsvarande

-att pojkar med officiell handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja röd tee eller motsvarande samt

-att flickor med officiell handicap som under året fyller upp till 12 år kan välja orange tee eller motsvarande

-att spelare med officiell handicap och stor funktionsnedsättning kan tillåtas välja en främre tee (röd/orange) eller motsvarande. Detta gäller endast på hemmaklubb.

Plikt: Matchspel, motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel: Två slags plikt och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

 

11. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 18 och 1 och 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

12. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Om inte ombud utsetts.

 

13. Resultat – tävlingen officiellt avslutad När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Godkända av BDGF 230322

  

 

 

 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsidan.

Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben: 

 

 • Raskt speltempo/ Ready golf tillämpas på Orust GK (regel5.6 b). Rekommenderad tid finns angivet på scorekortet hål för hål.
 • Greenfee löses i Receptionen. Spelare som inte erlagt gällande greenfee avvisas från banan och får betala avgift på dubbel gällande greenfee.
 • Golfskor med metallspikar bör inte användas.
 • Spel med egen utrustning. Varje golfspelare skall spela med egen utrustning, inklusive bag.

Undantag endast vid foursomespel.

 • Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner). 19 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf ID eller greenfeekvitto skall kunna anges eller uppvisas. 
 • Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
 • Det är inte tillåtet att ta paus efter hål 9 om hål 10 är tomt.
 • Trafik har företräde på hål 2,9,10,13,16 och 17.
 • Privat mark. Det är absolut förbjudet att hämta bortslagna bollar i de privata trädgårdar som finns vid banan. Detta gäller även kyrkans mark.
 • Banpersonal har företräde. Spelare måste invänta klartecken innan slaget slås.
 • Träning på banan, t.ex. att spela med mer än en boll, att träna inspel på en green eller utslag från tee är förbjudet.
 • Ensamspelare och 5+-bollar har ingen rätt på banan.

  

 

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Orust Golfklubb 2023 03 19

Tävlingskommittén och bankommittén.