PM för tävlingsledare

PM FÖR TÄVLINGSLEDARE 2020

 

2 VECKOR INNAN TÄVLINGEN

 

 • Kontrollera att tävlingen är klar för anmälan i GIT och att allt stämmer.
 • Se till att du har medhjälpare till alla funktioner, kontakta TK om du har svårt att hitta de du behöver eller andra oklarheter finns.
 • Se över hur priser skall anskaffas. Scratch-priser kan delas ut i alla singel hcp-tävlingar. Obs slagtävling. Om sponsor finns kontakta den.
 • Kontrollera att banpersonal, shop och restaurang är förberedda för tävlingen.
 • Gör reklam för tävlingen på de sätt du tycker är lämpligt, anslagstavlan är ett måste. Mailutskick en möjlighet, tag hjälp av kansliet.

 

3 DAGAR INNAN TÄVLINGEN

 

 • Anmälningstiden går ut kl 18, om inget annat angivits, det är bra om tävlingen 
 • lottas så snart som möjligt dock senast som angivits i GIT tävling. Behöver du hjälp, kontakta någon i tävlingskommittén. Så snart lottningen är gjord i GIT är startlistan tillgänglig för spelarna. Sätt upp 1 ex på anslagstavlan och lämna 1 ex till receptionen och sätt ett ex i pärmen.
 • Scorekort skall finnas tävlingsdagen. Kan skrivas ut i tävlingsexp. Scoring area utmärkt? (gäller större tävlingar)
 • Behövs ytterligare tillfälliga lokala regler?
 • Startförbudsskylt skall finnas vid 1:a tee kvällen innan tävlingen, kansliet sätter upp den.
 • Nyckel till expeditionen lånas i receptionen.TÄVLINGSDAGEN
 •  
 •  
 • Minst en tävlingsfunktionär skall finnas på klubben en timme före första start. Allt klart så att tävlingsdeltagarna känner sig välkomna? Ta en tur runt banan, kontrollera markeringar, tee- och hålplaceringar. Fråga banpersonal om något är oklart. Vid shotgunstart, kontrollera att andra spelare lämnar banan före start.
 • Anmälningsavgift för klubbtävlingar (ej kategoritävlingar) tas emot i kansliet. Ordinarie anmälningsavgift är 100 kr per deltagare eller se respektive tävling. Juniorer (till och med det året man fyller 21 år) betalar hälften.
 • Greenfeegäster betalar enligt GIT tävling. Samma gäller för vardags/lågsäsong/pay-as-you-play medlemmar, tas emot av kansliet
 • Vinn. Avgiften tas emot i kansliet. Startavgift 20 kr per deltagare. Vid lag/partävling (utom foursome) kan man deltaga i vinn, var och en för sig.
 • Scorekort lämnas ut till spelaren med uppmaning att kontrollera hcp före start.

Kan delas ut i receptionen i samband med betalning eller i starterhuset.

 • Starter finns på 1:a tee 10 min före första start utrustad med instruktioner enligt PM för starter. Lämna starterns telefonnummer till reception.
 • Kontrollera tempot på banan kontinuerligt, viktigast att göra i början så att det inte kör ihop sig från start.  
 • EFTER AVSLUTAD ROND
 •  
 • Scorekort, kontrollera score och signering. Registrera i GIT.
 • Resultat beräknas och körs ut.
 • Prisutdelning sker i regel efter varje klass. Ev. sponsorer är självklart med. Schratchpris kan delas ut vid alla hcp tävlingar, Obs! slagtävling.
 • Applådpris till närvarande som inte vunnit andra priser kan vara ett bra sätt att locka spelare till prisutdelning. Väg kostnad med nyttan. EFTER TÄVLINGEN
 •  
 •  
 • Tävlingsrapport skrivs, finns i pärm Tävlingar 2020 där startlistor och reslutatlistor också skall sitta. Det är bra om du gör denna så utförlig som möjligt så att vi kan utvärdera inför nästa års tävlingsprogram.
 • Lämna kvitton för priser eller redovisning vad som tagits från shopen till kansliet.
 • I pärmen för genomförda tävlingar sätter du in rapporten tillsammans med anmälnings-, start- och resultatlistor.
 • Resultatlista på anslagstavlan och skicka gärna till Stenungsundstidningen, GP och Bohuslänningen.

 

 

TACK FÖR DENNA GÅNGEN!

 

 1. Under dagen bjuder TK på normal förtäring. Normal förtäring är en rimlighetsbedömning, en lång tävlingsdag berättigar till större uttag än en kort.

Tävlingsledare ansvarar för att informera funktionärer om rutinerna.

Vid uttag i restaurangen skall det skrivas upp i en pärm. Kvittera all förtäring i restaurangen och redovisa till kansliet.

 

OM DU VILL TRÄNA PÅ GIT-TÄVLING FINNS EN TESTMODUL

 

 

http://test.gittour.golf.se/login.aspx#

 

Golf-ID är tkl

Lösenord är 5102.

 

Telefonnummer till tävlingskommittén och domare finns på tävlingsexpedition.