Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid 19.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 på Orust GK

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

All tävlingsverksamhet ställs in tom 30 juni. Träning och sällskapsronder kan genomföras.

Före spel görs ankomstanmälan via terminalen i klubbhuset där också scorekort erhålles. Greenfeegäster betalar sin avgift via terminalen i klubbhuset eller via Swish 1233500204.

Flaggstången

Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Bunkrar

Spelaren bör i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Övningsrummet

Övningsrummet i klubbhusets källare stängs tills vidare.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

OBS! Agera hela tiden enligt Folhälsomyndighetens rekommendationer. Undvik närkontakt. Kom inte till golfbanan vid tecken på förkylning och håll ett behörigt avstånd till dina medmänniskor.