Bli medlem

 
ÅRSAVGIFTER 2022  
Fullvärdig senior 6 900 kr
Fullvärdig 75 år och äldre 6 100 kr
Vardagsmedlem 5 900 kr
Lågsäsongsmedlem (erlägger greenfee under tiden 15/6-15/8) 4 700 kr
Pay as you play-medlem* 3 200 kr
Prova på-medlem** (gäller nybörjare) 4 600 kr
Ungdom född 1992-1999 (22-29 år) 3 600 kr
Junior född 2000 -2003 (18-21 år) 2 400 kr
Junior född 2004-2008 (13-17 år) 1 650 kr
Junior född 2009-2013 (8-12 år)    950 kr
Junior född 2014 eller senare (0-7 år)     0 kr
   
Övriga avgifter  
Inträdesavgift senior (ingen årsavgift första året) 9 000 kr
Förseningsavgift per person och tillfälle 200 kr
   
* I avgiften ingår 4 greenfeekuponger  
   
   
** I avgiften ingår golfutbildning "grönt kort". Prova på-medlem kan man vara under max 2 år. Gäller nybörjare.
   
Välkommen till oss som medlem!