Protokoll nr 11 2019

Protokoll styrelsemöte 11/2019

Orust Golfklubb 3 september 2019

 

Närvarande:

Kjell Svensson, ordförande

Jessika Hallinger, vice ordförande

Göran Johansson

Patricia Bornfleth

Patrik Ström

Annika Andersson, kansli

Mia Enmark, sekreterare

 

 • 1           tets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna o förklarar mötet öppnat.

 

 • 2           Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

 

 • 3           Val av justeringsman jämte ordförande o sekreterare.

Tre personer justerar varje styrelseprotokoll. Tjänstgörande ordförande, tjänstgörande sekreterare samt en person till. Förutom Kjell o Mia valdes Patricia till justeringsman.

 

 • 4           Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

 • 5           Rapporter
 1. a) Kansli

En del nya medlemmar. Kansliet öppet mellan kl 9-16 på vardagar samt 9-15 på helgerna.

 1. b) Banan

Ingen information från Thomas. Flaggplaceringszoonerna kommer inte att användas under en tid med anledning att greenerna utsätts för stort slitage på dessa områden.

 1. c) Ekonomi

Fortsatt stabilt.

 1. Personalärenden

Klubben ingår avtal med Thomas som greenkeeper med tillsvidare anställning

Mats väljer att avsluta sin tjänst hos oss efter 11 år på Orust och vi önskar honom allt gott med sin framtid på Skövde GK, samt stort tack för den här tiden.

 1. e) Övrigt

Förlängning av arrendet av marken har nu undertecknats av klubben och Jon Thorburm. Avtalet gäller t.o.m. 28 februari 2044.

Tävlingen ”Golfhuvudstaden med Halmstad Tour” trevlig tävling blev lyckad trots regn och blåst. Hälften av startfältet kom från en annan klubb.

 

 • 6           Avtal med ny restauratör, Ellös fisk, En bohuslänsk deli.

Vårt förslag bygger på tidigare restaurangavtal vad gäller öppettider m.m.avtal som tidigare. Fortsatt arbete med att hitta någon som vill driva vår restaurang under år 2020.

 

 • 7           Lunch på Morlanda Säteri 15 oktober

Morlanda säteri bjuder styrelsen och anställda på lunch.

 

 • 8           Höstmötet den 23 november

     a) Budget

     Klart till 1/10 som första utkast. Fastställs den 28/10

     b) Verksamhetsplan 2020

     Klart till den 1/10 som första utkast. Fastställs den 28/10

     c)Motionstid

     Fram till den 15/10, besvaras vid styrelsemötet den 20/10

      d) KO-möte, 22/10

             

 • 9            Arbetet med ansökan till Allmänna arvsfonden m.fl.

     Arbetet fortskrider.

 

 • 10           BDGF:s höstmöte 27 oktober

     Kallelse kommer. Kjell, Christine och Anki åker. Eventuellt även

       Patrik.

 • 11           Julbord, prel 26 november

       Kjell hör med Nösunds havshotell eftersom de har haft mkt golfpaket med oss.

 

 • 12         Nästa styrelsemöte 1 oktober

     Därefter 28 oktober och som reservdag för ytterligare styrelsemöte den 5/11.

       

 

 • 13         Övrigt

       Önskning om musik i restaurangen. Annika undersöker detta

       och tittar samtidigt på akustiken. i lokalen. Annika återkopplar via mejl till

       styrelsen.

 

 • 14        Ordförande avslutar mötet

 

 

 

Vid pennan

 

Mia Enmark

Justeras av

 

 

Kjell Svensson

Justeras av

 

 

Patricia Bornfleth

Justeras av