Klubbmästare H80

2022 Sten Lindblom

2021 Morgan Kilberg

2020 Sten Lindblom

2019 Torbjörn Ziegler

2018 Arne Tellvik

2017 Göran Nilson

2016 Ragnar Jonasson

2015 Arne Tellvik