Personal

Klubben har för närvarande 5 personer som är tillsvidareanställda. Under spelsäsongen anställs säsongspersonal både på bana och reception.

Thomas Preifelt

Greenkeeper

Patrik Gustafsson

Banarbetare

Ragnar Olsson

Banarbetare

Annika Andersson

Kanslichef

Nina Svenningsson

Kanslist