Vägen mellan Morlanda och Henån är stängd från 15 augusti !

I maj påbörjades arbetet med att byta ut vägtrummor och Orust kommuns vattenledningar längs med väg 770, Morlanda brygga på Orust. Nu kommer vi fortsätta arbetet med att spränga delar av berget bredvid väg 770 för att förbättra sikten. Du som bor i närheten kan komma att störas av ljudet.

Från och med 15 augusti kommer vägen vara avstängd. Avstängningen beräknas pågå under cirka 8 veckor. Vi leder om trafiken via väg 770, 752, 740 och 178. Följ vägskyltar på platsen.

Inga obehöriga får befinna sig på området under tiden vi arbetar (vardagar klockan 06:00–18:00). Det här gäller inte dig som bor längs med sträckan. Boende har fått information om hur de kan komma in på arbetsområdet. 

Kommentarer