Orust Golfklubbs vårmöte, planerat till den 28 mars, skjuts upp.

Orust Golfklubbs vårmöte, planerat till den 28 mars, skjuts upp.


Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning har Svenska Golfförbundet utarbetat råd och riktlinjer för landets golfklubbar.
Med hänsyn till det allvarliga läget och att de frågor vårmötet skulle behandla (verksamhetsberättelse, årsredovisning och motioner) i allt väsentligt inte är tidskritiska har klubbstyrelsen beslutat att senarelägga vårmötet preliminärt till lördag den 16 maj.

Orust den 16 mars 2020
Styrelsen för Orust Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar