Festlig invigning av nya tee 7

Festlig invigning av nya tee 7

Fredag den 29 juli 2022 invigdes ny tee till hål 7. Ett 70-tal medlemmar hade slutit upp för att medverka vid invigningen och se de fyra invigningsbollarna slås uppifrån den nya utslagsplatsen, som också är något av en utsiktsplats över denna del av golfbanan.

Klubbens ordförande Kjell Svensson Lovén hälsade alla välkomna.  Han erinrade om att klubben inte bara fått en ny tee utan i det närmaste ett helt nytt hål 7, som i jämförelse med det gamla är golfmässigt bättre, vackrare, mer utmanande och kanske framför allt mycket säkrare.

Invigningen förrättades av Dan Olsson. Han drog sig till minnes hur platsen såg ut innan golfbanan anlades. Då var det jordbruksmark med betande kor. Den sandiga jorden dög bäst till bete och gräs. Sandjord är emellertid perfekt för en golfbana och, som bekant, så blev det också. Bättre kunde det knappast bli. Redan då golfbanan anlades fanns en önskan om att anlägga tee 7 uppe på just den höjd där nya tee 7 är belägen. Då ansågs det för dyrt. Man fick då nöja sig med nästbästa läget. Med flytten av tee upp på höjden gick således en gammal dröm i uppfyllelse.

Efter att Dan Olsson klippt av det gulblå bandet och förklarat utslagsplatsen invigd, inbjöds invigningsspelarna att slå sina bollar. Först ut var seniorgolfarnas Gunhild Rydén som slog sitt slag för klubbens livaktiga seniorverksamhet. Andra utslaget var för klubbens damgolfare. Också Gerd Gustafsson levererade ett fint utslag. Trea i bollen var herrgolfens Robert Ståhlbrand med hickoryklubbor och tidsenlig klädsel. Hans utslag med hickoryklubban tog nästan andan ur publiken, skulle han leverera första HIO:n från den nya utslagsplatsen? Inte riktigt, men nära var det. Således har klubbens alla medlemmar fortfarande chans att vara först med HIO från nya tee 7. Sista invigningsbollen slog juniorernas Hugo Aldenbring som representerade den kommande golfgenerationen i klubben. Också han levererade ett fint slag som lovar mycket gott inför framtiden.

När alla hålat ut drog sig spelare och publik till klubbhuset för gemensam fika. Så var ännu en milstolpe i Orust GK:s historia passerad.

Kommentarer