Banstatus

Vi försöker uppdatera banstatus dagligen men viktigast av allt är att är det frost på greenerna är det ABSOLUT FÖRBJUDET ATT BETRÄDA GREENERNA!

Vid frost gäller vintergreener på gamla slingan: 1-18-10-11-12-13-14-8-9, scorekort finns i receptionen.

 

Kommentarer