Målsättning

Orust Golfklubb skall vara en idrottsklubb för alla åldrar som erbjuder sina medlemmar god tillgänglighet till spel på en bra och välskött bana under så stor del av året som möjligt.
Idrottsverksamheten
- ska omfatta såväl elitnivå som nybörjare
- ska genomföra utbildning och tävlingar för alla kategorier
- ska ha tillgång till kunnig golfinstruktör
Banan
-
ska med bibehållande av den naturliga kustkaraktären underhållas, förbättras och utvecklas och vara anpassad för spelare med såväl lågt som högt handicap.
Klubbverksamheten
- ska stimulera medlemmarna att delta i klubbens gemensamma aktiviteter och skötsel
- ska i klubbhuset ge möjlighet till samvaro och god förtäring i trivsam miljö
- ska erbjuda medlemmar och gäster god service via kansli, reception och shop.