Utbildningskommittén

Kommitténs ordförande är klubbens utbildningsansvarige.

Det åligger kommittén att:
- följa upp SGF:s och BDGF:s utbildningsprogram och
hålla kontakt med deras utbildningsansvarige
- bevaka att lämpliga personer deltar i anordnade
kurser
- vidtaga åtgärder och planera utbildning tillsammans
med berörda kommittéer, för klubbens funktionärer
och medlemmar, speciellt avseende golfvett,
regelkunskap, tävlingsformer och hcp-systemet
- i samråd med MK och instruktören föreslå utbildning
för nybörjare.

  Utbildningskommitténs medlemmar

 Ordförande: Björn Nilsson, 0705-806043, bjoernerod@spray.se

  Hans Norin, 0705-839923, hans.norin@chalmers.se

  Jan Åhling, 0705-839923, j.ahling@comhem.se

  Elsebeth Åhling Winroth, 0705-200628, j.ahling@comhem.se