Hcp-information

Varje spelare har själv ansvaret för att justera sin hcp. Tidigare förde man hcp-kort som lämnades in till kansliet vid årets slut. Nu skall man föra sin hcp via golfens datasystem GIT. Detta sker automatiskt vid tävling, men vid sällskapsronder får man däremot själv föra in sitt resultat. 

Alla medlemmar uppmanas att föra sin hcp i klubbens data-terminal eller på
www.golf.se ”Min golf”.

Nya hcp-regler 2012.

Hcp-grundande sällskapsronder, hcp-grupp 2-5, för både höjning och sänkning, måste föranmälas. 9-hålsronder kan räknas för hcp-grupp 3-5.

Föranmäl vid:

  • Bokning av starttid i GIT, Min golf eller golfterminalen.
  • Till medspelare/markör muntligt meddela, ”jag vill spela en föranmäld hcpgrundande sällskapsrond” innan ronden börjar.

CBA-Computed Buffer Adjustment.

CBA räknas automatisk för 18-hålstävlingar som administreras i GIT. Spelfältets prestation jämförs med förväntad prestation, vilket betyder att buffertzonen kan justeras uppåt eller nedåt beroende på vilka resultat de tävlande har. Detta innebär att man kan bli sänkt på 35 poäng och höjd även om man är inom sin egen buffertzon.

Om du under 2012 registrerat minst 4 scorer från hcp-ronder får du 2013 en så kallad EGA exakt tävlings-hcp och har rätt att delta i tävlingar. Annars måste du 2013 prestera tre ronder för att få tävlings-hcp.

Du som har 36+ får nu istället automatiskt 54. Om du spelar från Grön tee och presterar bättre skall du sänka dig, höja går inte. Kansliet har skickat ut information till medlemmarna som berörs av detta

Varje spelare är  ansvarig för sin hcp och skall rapportera till hcp-kommittén om du har presterat mycket bra score som inte är hcp-påverkande eller anser att du inte har ett rättvisande hcp.

Ann-Christine Conradson
Ordförande hcp-kommittén