Anmälningsavgift, prisutdelning och klassindelning

Anmälningsavgift,prisutdelning och klassindelning                                                                                                                         

Singel         18/36 hål                     100/120 kr                                                   

Junior< 22 år                                 50 kr

4-some                                           80 kr/spelare

4-boll/scramble                              100 kr/spelare

 

Sista anmälningsdag är i regel 3 dgr innan tävling.             

                                                                                                                                  

Avanmälan till tävling skall ske före anmälningstidens utgång.

Om avanmälan sker efter lottning skall spelaren betala anmälningsavgiften.

Avgiften är en anmälningsavgift, ej spelavgift och tillfaller Orust GK och dess verksamhet.    

Tävlingsdagen: Spelaren skall betala anmälningsavgift samt hämta ut sitt scorekort hos tävlingsledningen i god tid eller vid tidpunkts som angetts i tävlingsbeskrivningen                                                                                                                               

Prisutdelning: Pristagare skall hämta sitt pris själv eller via ombud annars återgår priset till TK eller arrangerande kommitté.

Färskvaror går vidare till nästa pristagare.

Applådpriser till närvarande som inte vunnit andra priser kan vara ett bra sätt att locka spelare till prisutdelning. Väg kostnad mot nyttan.

 

Klassindelning:                                                                                                                                                                                                                 

A Klass          B Klass            C Klass                   D Klass                                                                                                                                                                                                          

+ 0.8-12.7 H   12.8-19.8 H      19.9-36 H               37-54 H                                                    

+ 0.8-13.6 D   13.7-21.1 D       21.2-36 D                 37-54 D