Tävlings- och hcp/regelkommittén

 

Ett omfattande tävlingsprogram gemensamt för alla i klubben

Klubbens Tävlingskommitté – som också är Regel- och Handicapkommitté – lägger upp klubbens gemensamma tävlingsprogram för hela året. Här finns både singel- och lagtävlingar. Alla medlemmar är förstås varmt välkomna att delta. Flertalet klubbtävlingar är också öppna för gäster. Kolla in programmet och notera tävlingsdagarna i din kalender. Invitera också gärna ”utsocknes” golfvänner att delta i tävlingar på Orust.

Tävlingskommittén (TK) arrangerar även årliga utbildningar i regelfrågor. Dessa utbildningar är öppna för alla medlemmar. Inom TK finns också den som ansvarar för klubbens deltagande i distriktets seriespel. Kommittén ansvarar även för hcp-frågor och lokala regler.

Tävlings-, hcp- och regelkommitténs uppdrag och organisation

Tävlingskommittén består av Christine Lindeberg (ordförande), Ann-Christine Conradsson, Håkan Davidsson, Klas Holm, Barbro Josefsson, Maria Lissmatz, Claes-Göran Petersson.

I Tävlingskommitténs uppdrag ingår:

att utarbeta ett tävlingsprogram som föreläggs styrelsen för fastställande, där samordning skett med övriga kommittéer inom golfklubben.
att ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet genomförs enligt SGF:s regler och rekommendationer
att utarbeta Lokala regler, tävlingsbestämmelser och ordningsföreskrifter i samråd med BK.
att ansvara för banans markeringar i samarbete med BK
att ordningsföreskrifterna för allt spel på banan föreläggs styrelsen för fastställande
att utse tävlingsledning för klubbens gemensamma tävlingar och tilldelade seriespelstävlingar
att initiera regelutbildningar för klubbens medlemmar samt utbildning för tävlingsledare
att hålla sig informerad om SGF:s regler för hcp-sättning samt informera medlemmarna i hcp-frågor, göra årlig revision och v.b. justera enskilda spelares hcp
att verka för att alltid en av medlemmarna i TK har distriktsdomarkompetens.

Christine Lindeberg 0793-499947
Ann-Christine Conradson 0720-515813
Håkan Davidsson  
Klas Holm  
Barbro Josefsson  
Maria Lissmatz  
Clas-Göran Petersson