Tävlings- och hcp/regelkommittén

Det åligger kommittén att:

- utarbeta ett tävlingsprogram som föreläggs
  styrelsen för fastställande, där samordning skett
  med övriga kommittéer inom GK
- utarbeta GK:s tävlingsbestämmelser
- utse tävlingsledning för tävlingarna
- verka för spel och tävlingsutbyte med
  andra golfklubbar
- ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet
  genomförs enligt SGF:s regler och
  rekommendationer och på ett för klubben
  enhetligt sätt
- ansvar för lokala regler och bestämmelser i samråd med BK
- utarbeta allmänna bestämmelser för spel på banan som
  föreläggs styrelsen för fastställande
- i samråd med BK besluta om banmarkeringar
- ge tillstånd för medlem att representera klubben i
  tävling på annan ort.

- hålla sig informerad om SGF:s regler för hcp-
  sättning
- kontinuerligt informera medlemmarna om hcp-
  frågor

Kommittén består av:

 

Ordförande Christine Lindeberg christine2.lindeberg@gmail.com
Ledamot Anders Lind anders.g.lind@hotmail.com
Ledarmot Ann-Christine Conradsson acconradsson@gmail.com
Ledarmot Klas Holm k-h@telia.com
Ledarmot Margit Callebro mcallebro@gmail.com
Ledarmot Stefan Wingdén stefan@allsports.se
     
Representant för MK Bengt Ahlin bengtahlin@telia.com
Representant för DK Lisbet Andersson balan-allmus@gmx.com
Representant för JK Caroline Olsson orustgkjuniorer@gmail.com
Representant för HK Thomas Jonasson tok67@telia.com
Representant för OS Barbro Rendahl barbro.rendahl@gmail.com
Representant för styrelsen Kjell Svensson Lovén kjellsvensson@yahoo.se
Adjungerad Hcp-ärenden Jan Wallgren jan.wallgren@verimation.se