Sponsorkommittén

Ronald, Folke & Anders

Ronald, Folke & Anders

Kommittén att ha ansvar för klubbens sponsorsarbete.

Det åligger kommittén att svara för att:

- behålla, utveckla och skapa goda relationer till befintliga sponsorer
- värva nya sponsorer genom ett kreativt arbete med utvecklade tjänster och produkter
- arrangera en Sponsordag i syfte att underhålla goda kontakter med gamla som nya sponsorer.
- intäkterna från verksamheten över tiden ökar enligt styrelsens lagda marknadsplan.

I detta arbete skall vi naturligtvis göra vårt bästa, men förslag och bidrag i alla former som kommer från er medlemmar är ytterst uppskattat!
Utnyttja ert kontaktnät och hör av er till kansliet eller sponsorkommittén direkt.

Ordförande Anders Börjeson 0703-269617 borjesonanders@gmail.com
Folke Abrahamsson 0734-222108 solfab@telia.com
Ronald Boisen 0708-284030 ronald.boisen@telia.com