Välkommen till Orustseniorerna 2020 - vi spelar på måndagarna

För att få delta i OS-tävlingarna måste man som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara eller under året fylla minst 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre. Avgiften för att delta i tävlingarna är 50 kronor, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för dem som behöver. Säsongen skulle ha börjat börjat den 27 april med en shot-guntävling som avslutas med ett uppstartsmöte. Nu blir det tävlingar först från den 6 juli. Tävlingsprogrammet har anpassats för att förhindra spridning av covid 19. Det blir ingen avslutningsträff i september. Priserna för Årets Golfare, Eclectic. mm. kommer att skickas ut till pristagarna.

Orustseniorernas uppdrag och organisation

OS kommittén 2020

OS kommittén 2020

 

 OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.
  • medverka till att nya medlemmar knyts till klubben och integreras i verksamheten

 

 

 

 

 

OS- kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Gunnar Forsberg vice ordförande  Tel: 0733-950584
Monika Forsberg sekr.  Tel: 0725-209035
Anders Lind ekonomi o Tävlingsansvarig Tel: 0706-274400
Hans Norin ledamot Tel: 0703-433693
Håkan Tengelin ledamot Tel: 0707-200494