Välkommen till Orustseniorerna 2019 - vi spelar på måndagarna

För att få delta i OS-tävlingarna måste man som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara eller under året fylla minst 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre. Avgiften för att delta i tävlingarna är 50 kronor, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för dem som behöver. Säsongen börjar den 29 april med en shot-guntävling som avslutas med ett uppstartsmöte. I september blir det avslutningstävling med prisutdelningar för Årets Golfare, Eclectic. Birdie-priser mm.

Orustseniorernas uppdrag och organisation

 

 OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

 

 

 

 

OS- kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Ewa Olausson vice ordförande, lottning och resultat. Tel: 0705-876264
Carin Almqvist sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet. Tel: 0702-591943
Anders Lind tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0706-274400 
Kjell Peterson kassör, redovisning Tel: 073-3814090
Håkan Tengelin ledamot Tel: 0707-200494