Orustseniorerna

Orustseniorerna spelar på måndagar

För att få delta i Orustseniorernas tävlingar måste du som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara, eller under året fylla, 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Avgiften för att delta i Orustseniorernas tävlingar är 50 kronor, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för dem som behöver.

Säsongen 2021 börjar den 7 juni med scrambeltävling. Säsongen avslutas den 20 september.

Orustseniorernas uppdrag och organisation

Orustseniorernas arbete leds av OS-kommittén.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens seniorverksamhet (+60/65)

att tillvarata seniorernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens seniorer

att medverka till att nya medlemmar knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

Anders Lind Ordförande 0706-274400
Ragnhild Lindblom Sekreterare 0768-755467
Gunnar Forsberg Tävlingsansvarig 0733-950584
Hans Norin Ledamot 0768-403070
Gunhild Rydén Ledamot 0706-641628
Sven Saghamre Ledamot 0706-318416
Mats Christensson Ledamot 0707-738506