Orustseniorerna

Orustseniorerna spelar på måndagar

För att få delta i Orustseniorernas tävlingar måste du som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara, eller under året fylla, 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Avgiften för att delta i Orustseniorernas tävlingar är 50 kronor, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för dem som behöver.

Säsongen 2021 börjar den 26 april med shotguntävling och ett uppstartsmöte. Säsongen avslutas den 20 september.

Orustseniorernas uppdrag och organisation

Orustseniorernas arbete leds av OS-kommittén som består av Anders Lind (ordförande), Gunnar Forsberg, Hans Norin, Ragnhild Lindblom, Gunhild Rydén, Sven Saghamre och Mats Christensson.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens seniorverksamhet (+60/65)

att tillvarata seniorernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens seniorer

att medverka till att nya medlemmar knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet