Orustseniorerna

Orustseniorerna spelar på måndagar

För att få delta i Orustseniorernas tävlingar måste du som dam vara, eller under året fylla, minst 60 år. Som herre måste man vara, eller under året fylla, 65 år. Du får också delta om din partner uppfyller dessa kriterier även om du själv är yngre.

Avgiften för att delta i Orustseniorernas tävlingar är 50 kronor, för att även i fortsättningen kunna subventionera hyra av golfbil för dem som behöver.

Säsongen 2022 börjar den 2 maj med en lagtävling (scrambel)och avslutas 12 september. I år planerar vi att ha en avslutande lagtävling varje månad med gemensam måltid.

Orustseniorernas uppdrag och organisation

Orustseniorernas arbete leds av OS-kommittén.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens seniorverksamhet (+60/65)

att tillvarata seniorernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens seniorer

att medverka till att nya medlemmar knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

Gunnar Forsberg Ordförande 0733-950584 espsolutions.gf@gmail.com
Gunhild Rydén Sekreterare 0706-641628  
Hans Norin Tävlingsansvarig 0768-403070  
Sven Saghamre Ledamot 0706-318416  
Mats Christensson Ledamot 0707-738506  
Anders Lind  Ledamot 0706-274400  
Elisabeth Alfredsson  Ledamot  0709-359334  
Roger Andersson Ledamot 0709-359335  
Olof Milveden Ledamot 0733-463736  
Anders Börjesson Ledamot 0703-269617  

 

 Välkomna OS-kommittén

Ps. Vi kan erbjuda oss att hitta spelpartner, både till de som vill tävla och till de som ”bara” vill spela en runda och som saknar spelpartner.
Kontakta gärna någon av oss, om så är fallet. Ds.