Klubbhuskommittén

Ett klubbhus att trivas i

Klubbhuset och andra byggnader ska vårdas och utvecklas. Klubbhuskommittén, som i mångt och mycket är en ”snickrande” kommitté, har vården om fastigheten som sitt ansvarsområde. Allt kan inte kommittén gör i egen regi utan har då budget för att anlita de hantverkare som behövs. Kommittén ansvarar för att upprätta en underhållsplan (som fastställs av styrelsen) och ta nödvändiga initiativ för att säkerställa att golfklubben har ett ändamålsenligt och trivsamt klubbhus. Orust Golfklubb har också som ambition att utveckla klubbhuset till en ”social hub” på västra Orust där olika sammanslutningar ska känna sig välkomna för sina möten. Golfklubben upplåter gärna sitt konferensrum i källaren.

Restaurangen, som drivs av en entreprenör, är förstås viktig för klubben men också för det sociala livet på västra Orust. Tillsammans med entreprenören åligger det klubbhuskommittén att utveckla restauranglokalen till att bli en än attraktivare mötesplats.

Klubbhuskommitténs uppdrag och organisation

Klubbhuskommittén består av Dan Andersson (ordförande), Patrik Ström och Lars Torstensson.

I klubbhuskommitténs uppdrag ingår:

att upprätta och årligen uppdatera en underhållsplan för klubbens fastigheter

att utveckla klubbhusen med tekniska och praktiska lösningar för/med, tillgänglighet,

tekniska och innovativa ombyggnationer

att ta nödvändiga initiativ för att förverkliga underhållsplanen