Herrkommittén

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens herrgolfverksamhet
- svara för klubbens verksamhet med hålvärdar,
  skaffa hålvärdar samt i samråd med BK utfärda
  instruktioner för denna verksamhet.
- i samråd med TK svara för tävlingsverk-
  samheten för klubbens herrar.
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och
  god golfetikett upprätthålles på klubben.

Herrkommittén består av:

Ordförande Thomas Jonasson 0706-316069
Ledamot Roger Hultgren 0706-978747
Ledamot Ulf Magnusson 076-5517246
Ledamot Kent Norvinge 0708-629908
Ledamot Hans Gustavsson 0708-195353
Ledamot

Marcel Doggwiler

0707-656567

Ledamot Hans Kauküla 0708-592203
Ledamot Patrik Ström 0733-917720
Ledamot Anton Hagberg 0709-495603