Herrkommittén

Herrarna spelar på torsdagar

Klubbens alla herrar är välkomna att delta i torsdagsgolfen. Herrgolfens spelsäsongen startar den 27 april och avslutas den 28 september. I herrgolfens program ingår också en herrdag, 2023 den 7 oktober, Utöver golfspel arrangerar herrkommittén också sociala event.

Herrkommitténs uppdrag och organisation

Herrkommittén består av Thomas Jonasson (ordförande), Roger Hultgren, Ulf Magnusson, Hans Gustavsson, Markus Dahllöf, Patrik Ström och Kjell Rutgersson.

I kommitténs uppdrag ingår

att svara för klubbens herrgolfverksamhet

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamheten för klubbens herrar

att tillvarata herrarnas intressen i klubben

att medverka till att nya herrspelare knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

Herrkommittén består av:

Ordförande Thomas Jonasson 0706-316069 tok67@telia.com
Ledamot Roger Hultgren 0706-978747  
Ledamot Ulf Magnusson 0735-184107  
Ledamot Hans Gustavsson 0708-195353  
Ledamot Markus Dahllöf 0767-984908  
Ledamot Kjell Rutgersson 0767-744466  
Ledamot Patrik Ström 0733-917720