Verksamhetsplan för Damkommittén 2023

På bilden från vänster. Veronica Almroth, Elisabeth Westin, Annette Forsberg, Ing-Marie Fredér, Birgitta Jonsson

På bilden från vänster. Veronica Almroth, Elisabeth Westin, Annette Forsberg, Ing-Marie Fredér, Birgitta Jonsson

Verksamhetsplan för Damkommittén 2023

Uppdrag

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens damgolfverksamhet
- tillvarata damernas intressen
- hålla kontakt med distriktets damkommittéer
- i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens damer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben

Strategi

För oss innebär det att vill få till en gemenskap, där alla, unga, gamla, vana eller nybörjare vill träffas och spela golf och känna sig välkomna. Vi skall mejla till alla nya medlemmar och informera om vår verksamhet och hälsa dem välkomna.

 

I dagsläget har klubben 336 damer med handikapp som är medlemmar. VI skall be kansliet att hjälpa oss att erbjuda/hitta spelpartner både till de som vill tävla, och de som ”bara” vill spela en runda, men saknar spelpartner. Under säsongen kommer vi förutom tävlingar även att anordna en regelvandring eller annan aktivitet för att öka intresset för golfregler. Träning med vår Pro Stig Eriksson kommer att erbjudas som tidigare år, kansliet koordinerar och sätter upp listor på vår anslagstavla i klubbhuset, begränsad tillgång så först till kvarn gäller.

 

Mål

  • öka antalet deltagare som spelar damtävlingar
  • nya och gamla medlemmar skall känna sig välkomna och tycka det är roligt att spela.
  • öka intresset för golfregler
  • öka antalet aktiva på vår Facebooksida – OrustGK Damer

 

Verksamhet

Vi startar säsongen 2023 på Annandag påsk med ”Våryran”. Onsdagsgolfen för damer pågår under tiden 3 maj – 20 september 2023. Avslutning av denna och Eclectic blir söndagen den 1 oktober 2023. Sista onsdagen i månaden ordnar vi lottade tävlingar och försöker ha en gemensam prisutdelning efter dessa. Juni månads lottade tävling den 28 är vår Damdag.

 

Information om vår verksamhet kommer att finnas på hemsidan, anslagstavla i klubbhuset och på Facebooksida - OrustGK Damer - tillsammans med information om tävlingsformer och -schema.

 

Vi ser fram mot att ses på banan!

 

Damkommittén                                                             mejl: orustgk.damer@gmail.com


Elisabeth Westin 0723 843340                                      Annapia Borén     0768 490323

Ing-Marie Fredér 0706 001570                                      Anette Forsberg   0768 868850

Birgitta Jonsson    0706 842799                                     Veronica Almroth 0736 795293