Verksamhetsplan för Damkommittén 2022

Ing-Marie Fredér   Inger Larsson     Elisabeth Westin   Annapia Borén   Helene Arnevall

Ing-Marie Fredér Inger Larsson Elisabeth Westin Annapia Borén Helene Arnevall

 

Uppdrag

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens damgolfverksamhet
- tillvarata damernas intressen
- hålla kontakt med distriktets damkommittéer
- i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens damer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben

För oss innebär det att vill få till en gemenskap, där alla, unga, gamla, vana eller nybörjare, om vill träffas och spela golf skall känna sig välkomna. Utifrån från tidigare erfarenhet och enkätsvaren har vi satt mål och gjort vårt tävlingsprogram.

 Mål

  • öka antalet deltagare som spelar damtävlingar
  • nya och gamla medlemmar skall känna sig välkomna och tycka det är roligt att spela
  • starta en Facebookgrupp
  • öka intresset för golfregler

 

I dagsläget har klubben 371 damer som är medlemmar. Vi kommer att kontakta nya medlemmar personligen för att välkomna dem till klubben och informera om vår verksamhet. VI skall erbjuda oss att hitta spelpartner både till de som vill tävla, och de som ”bara” vill spela en runda, men saknar spelpartner. Under säsongen kommer vi förutom speltävlingar att anordna en regelträff som avslutas med en regel-quiz. Träning med vår Pro Stig Eriksson kommer att erbjudas som tidigare år, kansliet koordinerar och sätter upp listor på vår anslagstavla i klubbhuset, begränsad tillgång så första till kvarn gäller. Damkommittén hoppas kunna träffas vid någon/några tillfällen för att träna tillsammans med andra damer, mer information kommer på hemsidan och Facebook.

 Vi hoppas att säsongen skall kunna fullföljas som planerat, men pandemin kan göra att vi kan behöva justera i vårt program. Information om vår verksamhet kommer att finnas på hemsidan och i vår Facebookgrupp - OrustGK Damer - tillsammans med information, tävlingformer och -schema.

 

Vi ser fram mot att ses på banan! 

Ing-Marie Fredér   Inger Larsson     Elisabeth Westin   Annapia Borén   Helene Arnevall

 0706-001570       0703-412027       0723-843340      0768-490323     0739-092857