Tävlingsformer för Orust damer 2021

Välkommen till säsongens spel. Basen för vår tävlingsverksamhet är onsdagar. Alla är välkomna att spela oavsett handicap. Första start är onsdagen den 5 maj och sista 15 september. Damer över 70 år får välja att spela från orange tee, detta anges vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas via swish till kansliet. Enlig SGF regler går merparten av startavgiften till prisers.

 

Vår tävlingsverksamhet består av:

  • 15 Veckotävlingar (VSODP) som sträcker sig över hela säsongen.
  • 6 Lottade tävlingar med olika tävlingsformer
  • Eclectic alla individuella damtävlingar under säsongen.

 

Klasser

A   8,0 -23,3                         B    23,4-30,1                       C    30,2-54,0

 

Information kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidan och i damernas Facebookgrupp OrustGK damer. Har du frågor så tveka inte att kontakta någon av oss via telefon eller email: orustgk.damer@gmail.com

 

För att snabbt och lätt få information: Gå med i Facebooksgruppen

 

Valfri start och dampartner (VSODP)

Endast för medlemmar, men start med kvinnlig greenfeespelare är tillåtet om markören signerar scorekortet med golf-id. Tävlingarna spelas klassvis. Klass A slagtävling, klass B och C slaggolf. Enligt önskemål som framkom från vår enkät spelas två tävlingar i klasserna B och C som poängbogey.

 

Efter varje onsdagstävling läggs scorekortet i vår brevlåda i Damrummet. Glöm inte att signera ditt kort för att inte bli diskvalificerad.

 

Startavgiften är på 60 kr betalas till kansliet samtidigt som anmälningslistan fylls i. Tävlingen kan spelas från kl. 08:00 och hela dagen, men tre starttider finns reserverade mellan 9:40 och 10:00. Tiderna bokas via golf.se eller genom kansliet.

 

Viktigt att vi alla respekterar att tiden är för tävling och inte sällskapsspel. Efter varje veckotävling erhåller man poäng enligt nedanstående tabell. Veckans resultat sätts upp på anslagstavlan för både veckans och totalens resultat. Prisutdelning sker på finaldagen den 19 september.

 

Poäng utdelas enligt tabellen nedan. Alla som deltar får 1 poäng

Slagtävling/-golf                Poäng           Poängbogey            Poäng

68 och neråt                       6                    - 37                           6

69 - 70                                 5                    36                             5

71 - 72                                 4                    35-33                        4

73 - 74                                 3                    32-30                        3

75 – 76                                2                    29-27                         2

77 - uppåt                           1                    26 -                            1

Finalspel Årets Damgolfare

Nytt för i år är, när vi summerat årets VSODP tävlingar kommer de 20 som fått ihop flest poäng att spela final. På hål 1 – 9 spelas 10 matcher där de 10 som vinner sin match tar sig vidare till en ”Shoot Out” tävling på de sista 9 hålen, där en spelare åker ut på varje hål. När vi kommer till 18:e hålet kommer två kvinnor vara kvar för att göra upp om det åtråvärda priset ÅRETS DAMGOLFARE. Prisutdelning sker direkt efter finalspelet.

 

Lottade tävlingar

Vi kommer att ha en lottad tävling sista onsdagen per månad. Förutom dessa kommer vi att anordna tre lagtävlingar av social karaktär för att vi skall lära känna varandra bättre.

Månadstävlingen spelas klassvis. Anmälan sker på golf.se Startavgift 75 kr.

Prisutdelning direkt efter tävlingen.

 

Eclectictävlingen

Tävlingen pågår hela säsongen 5 maj -15 september. Endast singel damtävlingar. Spelas endast från röd tee. Även i år spelas tävlingen som ”Running” vilket innebär att man under hela säsongen kan ändra sitt resultat. Vi ser det som en sporre att vilja förbättra sitt eget spel och hoppas därmed locka fler damer att delta.

 

Resultat och datum skrivs upp på tavlan. Vid förändring noteras nytt resultat och datum på tavlan och det signerade scorekortet läggs i lådan i damrummet. Avgift 100 kr. Prisutdelning på finaldagen.

 

Birdietavlan

Gör du en ”Birdie” på en av damtävlingar skall du sätta upp en pappersfågel på vårt Birdieträd som sitter i damrummet. Registrera på fågeln vilket hål och datum och markören signerar.

 

Damdagen

Kommer gå av stapeln den 30 juni kl. 10:00. Det är shotgunstart vilket innebär att vi alla startar samtidigt. Ta chansen att bjuda med dig en kamrat från en annan klubb. Avslutning och prisutdelning sker direkt efter tävlingen. Spelas klassvis, tävlingsform slagtävling och slaggolf. Anmälan sker på golf.se.