Tävlingsformer för Orust damer 2023

Tävlingsformer för Orust damer 2023

Välkommen till säsongens spel. Basen för vår tävlingsverksamhet är onsdagar. Alla är välkomna att spela oavsett handicap. Första start är onsdagen den 3 maj och sista 20 september. Säsongen avslutas den 1 oktober med en lagtävling och lite festligheter.

Damer över 70 år får välja att spela från orange tee, detta anges vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas via swish eller till kansliet. Enlig SGF regler går merparten av startavgiften till priser. Anmälan till tävlingarna görs på golf.se.

Vår tävlingsverksamhet består av

 

  • 17 Veckotävlingar (VSODP) Valfri Spelare o Dam Partner
  • 5 Lottade tävlingar med olika tävlingsformer
  • Eclectic – Order of Merit alla individuella damtävlingar under säsongen.

 

Klasser

A

B

C

0 -20,9

21,0–28,9

29,0–54,0

 

Information kommer kontinuerligt att läggas ut på klubbens hemsida, skickas ut via e-post, sättas upp på anslagstavlan i klubbhuset och läggas upp i damernas Facebooksida - OrustGK damer. Har du frågor så tveka inte att kontakta oss via email: orustgk.damer@gmail.com

 

För att snabbt och lätt få information: Gå med i Facebooksgruppen: Orustgk Damer

 

Valfri start och dampartner dam (VSODP)

Endast för medlemmar, men start med kvinnlig greenfeespelare är tillåtet om markören signerar scorekortet med golf-id. Tävlingarna spelas klassvis. Klass A slagtävling, klass B och C slaggolf.

 

Efter varje onsdagstävling läggs scorekortet i brevlådan i damrummet. Eventuella birdies registreras på tavlan i damrummet.

 

Startavgiften 60 kr betalas till kansliet eller via swish 1230763078, samtidigt som anmälningslistan fylls i. Tävlingen kan spelas från kl. 08:00 och hela dagen, men tre starttider finns reserverade för damtävlingen 9:40, 9:50 och 10:00. Syftet med dessa tider är att det alltid skall finnas möjlighet att boka in sig i en damboll. Övriga starttider under onsdagar bokas som vanligt via golf.se. Behöver du en tävlingspartner för spel på eftermiddagen kan du alltid kontakta kansliet som hjälper till att lösa det.

Veckans resultat sätts upp på anslagstavlan. Prisutdelning för varje veckotävling sker månadsvis i samband med den månatliga lottade tävlingen.

 

Damdagen

Kommer gå av stapeln den 28 juni kl: 14:00. Det är shotgunstart, vilket innebär att vi alla startar samtidigt. Ta chansen att bjuda med dig en kamrat från en annan klubb. Avslutning och prisutdelning sker direkt efter tävlingen.

 

Lottade tävlingar

Vi kommer att ha en lottad tävling sista onsdagen i varje månad under säsongen, några är lagtävlingar av social karaktär, för att vi skall lära känna varandra bättre. Månadstävlingen spelas klassvis och startavgiften är 75 kr. Prisutdelning direkt efter tävlingen.

 

Eclectictävlingen - nettoresultat

Tävlingen pågår under hela säsongen 3 maj -20 september. Grunden är singel damtävlingar. Spelas endast från röd tee. Tävlingen spelas som ”Running” vilket innebär att man under hela säsongen kan ändra sitt resultat. Vi ser det som en sporre att vilja förbättra sitt resultat och hoppas därmed locka fler damer att vilja delta. Resultatet kan följas fortlöpande i min golf – Order of Merit. Avgiften är 100 kr. Anmäl och betalning gör till kansliet. Tävlingen sponsras av Stena Line och prisutdelning sker på finaldagen.

 

Birdietavlan

Gör du en ”Birdie” på en av damtävlingarna skall du sätta upp en pappersfågel på vårt birdieträd som sitter i damrummet. Registrera på fågeln vilket hål och datum och markören signerar. Prisutdelning på finaldagen.

 

Årets golfare

På finaldagen delas även pris ut till Årets golfare – den spelare som fått flest poäng på veckotävlingarna.  Resultatet kommer månadsvis att redovisas på anslagstavlan i klubbhuset. Poängen räknas enligt nedanstående tabell:

 

Slagtävling/-golf

Poäng

Poängbogey

Poäng

68 och neråt

6

-37

6

69 - 70

5

36

5

71 - 72

4

35-33

4

73 - 74

3

32-30

3

75 – 78

2

29-27

2

79 - uppåt

1

26 -

1

 

 

Finaldagen 1 oktober

Säsongen avslutas med en lagtävling - Valsslaget  - hål 1, ett resultat per lag räknas,  hål 2 två resultat räknas, hål 3 tre resultat räknas. På hål 4 startar man om med ett resultat per lag

 o s v. Dagen avslutas med förtäring och prisutdelning.