Information från DK om golfsäsongen 2020

Information från DK om golfsäsongen 2020

 

Vår ambition är att få med fler damer som spelar på onsdagarna och på våra damtävlingar får man även spela från ORANGE tee.

 

Mycket viktigt för dig dom väljer att spela från orange tee att man uppger det vid anmälan till kansliet så att rätt slope står på kortet. Om det inte finns tryckta kort ska det stå på kortet om man spelar från orange och rätt slope.

 

Vi kommer även i år att ha en serie under säsongen vilket gör att fler kan deltaga när man kan och samlar ihop poäng. Poäng tilldelas till alla som tävlat den aktuella dagen och fler poäng till de som är i toppen. Pris för ”flitigt” deltagande kommer att utdelas.

 

Det innebär att vi spelar varje onsdag VSOP och det är reserverat för oss damer från kl 09:30,09:40 och 10:00, bokas via golf.se eller ring kansliet. Även på em kommer det att vara reserverat i bollrännan för oss mellan 16:00-16:20.

 

Är det så att ni saknar spelpartner är ni välkomna att ringa någon i DK för att komma med i en boll.

 

Månadens golfare kommer vi belöna på avslutning.

 

Den 6 maj börjar vi spela våra onsdagstävlingar då börjar även Eclectictävlingen.

Tavlan hänger nere mittemot omklädningsrummen och där står även vilka tävlingar som ingår förutom onsdagstävlingarna. 100:- läggs i ett kuvert i greenfeelådan med namn och att det gäller för Eclectic om man vill vara med. Regler för Eclectic finns vid tavlan och spelas klassvis. Tippex får endast användas DK, skall korrigeringar göras, kontakta nån i DK. Gör du en Birdie på en av DK,s tävlingar finns det ett Birdieträd i damernas omklädningsrum. Där finns också fina fåglar vid spegeln där du noterar ditt namn,  vilket hål och datum samt att du ber din markör signera densamma innan den hängs upp i trädet. Vinnaren dras på avslutningsmötet.

 

Onsdagen den 13 maj spelar vi ”Oranga slaget”. Vi spelar 9 hål och efteråt kommer vi informera om det nya Hcp-systemet samt övrig info. Anslag om detta kommer på mail och på vår anslagstavla.

 

”Damdagen” kommer gå av stapeln den 24 juni. Mer info kommer senare.

 

”Lagtävling” är tänkt den 29 juli. Mer info kommer senare.

 

”Avslutningsmingel” med mat och utdelning av priser för årets tävlingar är planerad till den

2 oktober kl18:30.

 

Vi kommer att skicka ut info om onsdagstävlingarna och andra aktiviteter via mail på DK sida på hemsidan och anslagstavlan.

 

Vi ser fram mot att ses på banan.

 

Damkommittén består av följande

 

Mai-Lis Reis, Susanna Thörner, Inger Hagberg, Anna-Pia Bore´n samt Ewa Olausson