Damkommittén

 

Damernas egen speldag är onsdagar

Klubbens alla damer är välkomna att delta i onsdagsgolfen. Spelsäsongen 2022 startar den 4 maj med onsdagstävlingarna och avslutas den 15 september. I damgolfens program ingår också en damdag, 2022 den 29 juni. Utöver golfspel arrangerar damkommittén också sociala event.

Damkommitténs uppdrag och organisation

Damkommittén består av Ing-Marie Fredér ( tillförornad ordförande) Elisabeth Westin (ordförande), Helene Arnevall, Inger Larsson och Annpia Borén.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens damgolfverksamhet

att tillvarata damernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens damer

att medverka till att nya damspelare knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

 Damkommittén består av:

Elisabeth Westin    
Ing-Marie Fredér 0706-001570 ing-marie.freder@outlook.com
Annapia Borén 0768-490323  
Helene Arnevall 0739-092857  
Inger Larsson 0703-412027