Damkommittén

 

Damernas egen speldag är onsdagar

Klubbens alla damer är välkomna att delta i onsdagsgolfen. Spelsäsongen 2023 startar den 3 maj med onsdagstävlingarna och avslutas den 20 september. I damgolfens program ingår också en damdag, 2023 den 28 juni. Utöver golfspel arrangerar damkommittén också sociala event.

Damkommitténs uppdrag och organisation

Damkommittén består av Elisabeth Westin (ordförande), Ing-Marie Fredér, Annette Forsberg, Veronica Almroth, Birgitta Jonsson och Annpia Borén.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens damgolfverksamhet

att tillvarata damernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens damer

att medverka till att nya damspelare knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

 Damkommittén består av:

Elisabeth Westin  0723-843340  elisabeth.westin1@gmail.com
Ing-Marie Fredér 0706-001570 ing-marie.freder@outlook.com
Annapia Borén 0768-490323  
Veronica Almroth 0736-795293  
Annette Forsberg 0768-868850  
Birgitta Jonsson 0706-842799