Damkommittén

 

Damernas egen speldag är onsdagar

Klubbens alla damer är välkomna att delta i onsdagsgolfen. Spelsäsongen 2021 startar den 5 maj med onsdagstävlingarna och avslutas den 26 september. I damgolfens program ingår också en damdag, 2021 den 30 juni. Utöver golfspel arrangerar damkommittén också sociala event.

Damkommitténs uppdrag och organisation

Damkommittén består av Elisabeth Westin (ordförande), Ing-Marie Fredér, Helene Arnevall, Inger Larsson och Annpia Borén.

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens damgolfverksamhet

att tillvarata damernas intressen i klubben

att i samråd med Tävlingskommittén svara för tävlingsverksamhet för klubbens damer

att medverka till att nya damspelare knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet

 

 Damkommittén består av:

Elisabeth Westin 0723-843340
Ing-Marie Fredér 0706-001570
Annapia Borén 0768-490323
Helene Arnevall 0739-092857
Inger Larsson 0703-412027