Damkommittén

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens damgolfverksamhet
- tillvarata damernas intressen
- hålla kontakt med distriktets damkommittéer
- i samråd med TK svara för tävlingsverksamhet
  för klubbens damer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

Damkommittén består av:

Ordförande Ewa Olausson 0705-876264  
       
Ledamot Mailis Reis 0709-653069  
Ledamot Susanna Thörner 0705-292255  
Ledamot Anna-Pia Borén 0768-490323  
Ledamot Inger Hagberg 0703-036272