Damkommittén

Det åligger kommittén att:
- svara för klubbens damgolfverksamhet
- tillvarata damernas intressen
- hålla kontakt med distriktets damkommittéer
- i samråd med TK svara för tävlingsverksamhet
  för klubbens damer
- vaka över att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

Damkommittén består av:

Ordförande Elisabeth Westin 0723-843340  
       
Kassör Ing-Marie Fredén  0706-001570  
Ledamot Helene Arnevall 0739-092857  
Ledamot Inger Larsson 0703-412027  
Ledamot Annapia Borén 0768-490323