Banunderhåll 2022

Banunderhåll inför tävlingar 2022
För att ge Patrik och banpersonalen bra förutsättningar att planera in banunderhållet inför vi i år ett graderingssystem för våra tävlingar.  Vi hoppas att systemet skall bidra till förståelse för att behovet av banskötsel ökar när det spelas mer golf, samtidigt som åtgärderna tar längre tid - en utmaning som vi behöver anta gemensamt. Information om de planerade åtgärderna kommer att anslås. Tänk på att planeringen kan behöva ändras utifrån vädret.

Nivå 1

Inför dessa tävlingar planeras skötselåtgärderna så att banan presenteras i bästa möjliga skick på tävlingsdagen. I kategorin ingår KM, samt tävlingar där vi exponeras mot omvärlden. Följande tävlingar ingår 2022:

  • Teen Tour Future 14-15/5
  • Seriespel H40 12/6
  • Golfhufvudstaden 19/6
  • International pairs 17/7
  • KM 30-31/7
  • KM foursome 14/8
  • Seriespel D50 28/8
  • Seriespel H75 13/9


Nivå 2

Rimlig hänsyn tas till tävlingen. Det innebär t ex att det inte skall vara nyluftat eller nydressat på tävlingsdagen men att det kan finnas spår från tidigare åtgärder. I denna kategori ingår de klubbtävlingar som inte hör till nivå 1.

Nivå 3

Normal skötsel gäller utifrån vad som behöver göras. Det innebär t ex att luftning och dressning även kan ske dagen före eller samma dag som tävlingen. De veckovisa junior, dam-, herr- och seniortävlingarna tillhör denna kategori. Ambitionen är att rulla runt på dagar så att ingen av dessa tävlingar påverkas mer än någon annan.

Bankommittén och tävlingskommittén