Spel på banan - måndagar

 

Varje måndag klockan 17:50/18:00 finns det två starttider reserverad för juniorer. Här finns chansen att öva på spelet på banan eller beta av några fadderronder för att ta grönt kort. Juniorkommittén kommer att närvara vid varje tillfälle och spela tillsammans med juniorerna.

 

Ifall du behöver en markör för en grönt kort runda, ifall du vill ha tips och tricks på vissa slag och situationer, eller bara vill träffa andra juniorer på Orust GK är detta det perfekta tillfället.

 

Anmälan görs via Min Golf inför varje tillfälle. Det är viktigt att du anmäler dig, är antalet deltagare 0 finns det risk att tillfället ställs in.

 

Kostnad: Gratis för medlem på Orust GK eller medlem i BDGF ansluten klubb, greenfee för övriga

 

Kontakt JK via 0708193206/ orustgkjuniorer@gmail.com

Hugo Lindén