Junior

 

 

Juniorkommitténs uppdrag och organisation

Juniorkommittén består av Hugo Lindén 0708-193206 (ordförande).

I kommitténs uppdrag ingår:

att svara för klubbens juniorverksamhet

att organisera träningar tillsammans med klubbens Pro

att ta tillvara juniorernas intressen i klubben

att vara väl informerad om distriktets juniortävlingar och SGF:s utvecklingstrappa

att medverka till att nya juniorer knyts till klubben, att de känner sig välkomna och omhändertagna samt integreras i klubbens verksamhet