Målsättning för banan, Orust Golfklubb

En övergripande målsättning sen ca 15 år tillbaka är att banan skall bli roligare att spela för alla och att det bl.a. innebär att skillnaden mellan gul och röd tee skall öka. Traditionellt är skillnaden 10-12% men på vår bana är skillnaden nu +20%. Då >75% av våra medlemmar och gäster har ett handicap som överstiger 20 tvingas vi till en del kompromisser. Låghandicappare tycker våra greener är för långsamma och fairways för långhåriga. Höghandicappare tycker greenerna är för snabba och fairways för kortklippta.

Greener

Vårt mål är att greenerna skall vara jämnsnabba, där den långsammaste sätter nivån. Under högsäsong försöker vi hålla ca 9,5 på stimpen. Greenerna skall helst vara så hårda att nedslagsmärken kan undvikas.

Fairways

Klipps på 12-14 mm. Sanddressas regelbundet med 2-4 mm grov sand. Bevattnas endast på ytor där gräs annars inte skulle växla. Bruna och stenhårda på sommaren är idealet.

Ruffar

Semiruff klipps på ca 35-40 mm. Ruffar gödslas inte. Helruff skördas årligen med avsikten att den skall glesna. Trots att denna strategi följts i 30 år är utfallet inte imponerande. Helruffar skall börja tidigast 170 m från gul tee om inte säkerhetsskäl motiverar annat. Blinda helruffar skall undvikas.

Hinder

Skall omges av en klippbredd semiruff. Detta för att långsamt rullande bollar skall ha en chans att stanna. Bunkrar skall vara ensartade. De är placerade utifrån säkerhets- och speltekniska skäl.

Tees

Klipps på 8-10mm. Idealet är att de byggs upp som en green. Av ekonomiska skäl sker detta sällan. Vi renoverar kontinuerligt våra tees så att de skall bli så jämna som möjligt. Vid ombyggnader av röda tees försöker vi flytta fram dem när så är möjligt.

Flaggplaceringar

Flaggan skall sättas minst 4 m från greenkant. Ej på eller nära skarpa sluttningar. Hänsyn skall tas till rådande vindförhållanden.

Vegetation

Vid nyplanteringar skall endast växter som är naturliga för vårt område användas. Undantag görs för krukväxter.

Naturmaterial

Vi skall vid ombyggnader endast använda naturmaterial. Aldrig slipers, sjösten eller betong.

Bekämpningsmedel

Vi använder endast godkända medel och i så liten utsträckning som möjligt. Vår bekämpningsplan godkänns årligen av kommunen.

Säkerhet

Vi har en analys för varje enskilt hål. Vår bana är byggd på ett 25 hektar stort område. Detta kan inte förstoras. De flesta banor är byggda på 60-80 hektar. Självklart innebär detta att konflikter inte helt kan undvikas. Vi placerar tees, träd, ruffar och hinder för att minimera riskerna. Hål 8 är och kommer förbli ett problem då andra slaget oftast är blint. Försöket att göra om det till par 4 fick motsatt effekt. Incidenterna blev fler. Det är spelarens ansvar att försäkra sig om att det är fritt fram. Sneda slag kan inte undvikas, men när man har ögonkontakt och ropar fore är risken liten.