Aktuell baninformation

Banrapport maj 2022

April bjöd på varma och torra dagar, 62mm regn fick vi. Också riktigt kalla nätter, minst 16 frostnätter. Detta har gjort att växtligheten inte kommit i gång så som vi önskat. Greenerna har ändå klarat perioden mycket bra tack vare att vi har gödslat, luftat och dressat. Skador som har funnits ser vi nu börja läka och greenerna börjar bli gröna, täta och fina.

För 3 år sedan började vi med att stödså alla vår fairways, vilket har givit god effekt och bra etablering. Nu mer behöver vi bara stödså ett par fairways per år. Vi har stödsått 8, 9, 14 och delar av 17s fairway i år.

Tees har vi också stödsått, med samma maskin, första gången någonsin. Det blir kul att se om det får någon effekt och om det är något att byggare vidare på. Slitaget efter vinterspelet och de kraftiga angreppen av snömögel har påverkat våra tees.

I mitten av maj ska greenerna luftas, vertikalskäras och dressas.

Nybyggnationen av 7ans tee rullar på. Under denna vecka har vi lagt bevattning och dränering, nu ska såbädden köras upp och fördelas ut. Vi har några timmars jobb kvar men vi ser att slutet börjar närma sig och det går som det ska. Planen är att det ska vara sått inom några veckor.

Jag vill passa på att välkomman William Gustafsson som kommer jobba säsong på banan och Lars Conradsson som kommer jobba en dag i veckan.

Vi försätter att påminna om att laga våra nerslagmärken och att vi lägger tillbaka torv. Slutligen ser vi ett stort problem med att 95 procent av våra bunkerkrattor ligger utanför bunkern. På krattan står det att hela kratta ska ligga i bunkern och i spelriktning, hjälp oss med detta. Onödigt mycket tid går åt att lägga tillbaka krattorna när vi kör med våra maskiner. Hjälp oss, och er själva, då vårt arbete och ert spel flyter på bättre.

Med vänlig hälsning
Patrik Gustavsson med personal.


Banrapport september 2021

Vi har fortfarande bra tillväxt på hela banan. Framför allt i ruffen som vi behöver klippa två gånger i veckan. Sommarpersonalen slutade i mitten av augusti så nu klipps greenerna med vanliga klippare igen.

Vi försöker att fortsätta vår plan att dressa och vertikalskära greenerna varannan vecka under hösten men den viktigaste delen i skötseln just nu är att förhindra uppkomst av olika svampar som dödar gräset. Det innebär att vi kommer att försöka hålla greenerna friska genom att gödsla dem mer än tidigare under säsongen för att de ska bli starka och klara spel och skötsel även under höst och vinter. Då finns det möjlighet att hålla greenerna öppna så länge det inte kommer snö eller långvarig frost.

Under vecka 37 kommer vi att lufta greenerna med krysspinnar och sedan kommer vi att hjälpså greenerna under v 38. Bästa tidpunkten för hjäpsådd är på hösten för då är det fuktigare i marken när luftfuktigheten är högre, men vi har fått väldigt bra resultat av vår sådd som vi gjorde i våras och på vissa greener har vi förändrat förhållandet mellan vitgröe som har sämre egenskaper än den sort som vi försöker att så in och gynna. På många greener har vi idag 70% krypven vilket är väldigt bra, men vi är inte nöjda så vi kommer att fortsätta att hjälpså för att få bättre greener året om.

Hjälpsådden av Fairways är vi väldigt nöjda med och vi sått drygt 600 kg totalt. Där har vi sått in två nya rajgräsarter som tål torka och vinterskador mycket bättre än tidigare. Även detta arbete kommer vi att fortsätta med nästa säsong.

Under hösten kommer vi att fortsätta med att dränera en del ytor som är dåliga och fortsätta att sätta brunnar för avrinning där vi vet att det brukar komma mycket vatten. Vi kommer också att göra klart vägentill det nya tee 7 för att alla ska kunna ta sig dit för att spela.

Nu kommer en tid då det förmodligen kommer att bli blötare i marken. Då är det ännu viktigare att ni hjälper oss med att lägga tillbaka uppslagna torvor, laga nedslagsmärken och kratta i bunkrarna efter er.

Fortsätt att hjälpa oss att göra banan fantastisk!

Om ni har frågor om skötsel av banan så får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka förklara varför vi måste göra olika åtgärder vid olika tidpunkter.
Antingen lämnar ni era frågor till kansliet eller så mailar ni mig på greenkeeper@orustgk.se så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med er som spelar framöver.

/Thomas Preifelt med personal