logo

Kallelse till Vårmöte med Orust Golfklubb, lördagen den 30 mars 2019 kl 14.00.

Vårmötet börjar kl 14... Kaffe serveras från 13.30.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
 6. a.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av över- respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.

Bilagor till mötet finns som på länkarna nere till höger

Kassörens kommentar till resultatet för år 2018

Orust Golfklubb har som ändamål att vara en av Västsveriges mest attraktiva och respekterade golfklubbar, där spelglädje, trivsel och kvalitét står i fokus.

I det sammanhanget är det då tillfredställande, att kunna rapportera resultatet för år 2018 som visar ett överskott på goda 447 tSEK. Ett resultat som är det bästa på många år. Det positiva resultatet har bidragit till att klubben fick ett välbehövligt positivt kassaflöde och detta efter att vi betalat av på våra lån, investerat i nya möbler till restaurangen samt i utrustning till banan. Sedan börja av år 2015 har klubben betalat av över 3 MSEK på lån till medlemmar och bank.

Resultatet år 2018 kan bland annat förklaras med en fortsatt positiv utveckling för speciellt Greenfee-intäkter samt en allmän omsorg om kostnader. Ett TACK till alla ni medlemmar och gäster som bidragit till såväl intäkter som omsorg om kostnader!

Mer detaljerad information om år 2018 kommer på Vårmötet.

Ny banchef anställd

Thomas Preifelt tillträder den 8 april som ny Head greenkeeper på Orust GK. Han efterträder Ingvar Fjällman som går vidare till Onsjö GK.

Thomas har de senaste åren arbetat med fastighetsförvaltning, men han har också en gedigen karriär inom golfen. Thomas har varit Course manager Österåker GK, Forsgårdens GK och Hills GC, samt Head greenkeeper på Torslanda GK och World of Golf.

Vi hälsar Thomas varmt välkommen till Orust GK och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete och vi riktar ett stort och varmt tack till Ingvar för den mångåriga och fantastiska insats han gjort för klubben.

Orustseniorernas regelträff

Måndagen den 15 april kommer Ann-Christine Conradsson och Klas Holm att gå igenom det viktigaste i de nya reglerna för oss Orustseniorer. Inbjudan med information om tid och hur man anmäler sig mm. kommer att skickas ut per e-post till alla medlemmar ”som har åldern inne”.

Första tävlingen med uppstartsmöte blir måndagen den 29 april, och därefter spelar vi varje måndag till slutet av september.

Kanske ses vi på banan redan innan dess. Banan har ju varit öppen med sommargreener ett par veckor och varför inte börja med rutinen att spela golf på måndagar redan nu????

OS-kommittén

Från DK

Vi startar med Våryran 22 april 2019 Norsk PB .
DK bjuder på kaffe och kaka och information om 2019 års tävlingar. Tider meddelas senare.

Onsdagstävlingarna börjar 8 maj. Valfri start och dampartner (VSODP)

Alla damer är välkomna!

 

Från kansliet

Förberedelser inför säsongen pågår för fullt. I vår och sommar kommer vi ha Benjamin Bornfleth som kommer att arbeta i receptionen och det är vi glada för.

Men vi skulle behöva någon som kunde arbeta i receptionen och stötta upp vid behov på helger, är det du?
Vi ser gärna att du är en glad pensionär som vill ha ett roligt och socialt arbete ibland.

Arbetet innebär att välkomna våra medlemmar och gäster, kassahantering samt arbeta i Golfens IT-system med bokningar och tävlingar.

Hör av dig om du har funderingar och frågor!

/Annika 0304-53180 eller info@orustgk.se

 

Restaurangen öppnar tisd 19 mars.

Vi serverar dagens lunch mellan 11.30 - 14.30

inkl salladsbuffé, vatten/lingondricka och kaffe & kaka 100:-

Lunchkuponger 10 st för 900:-

 

Varmt Välkomna!

Anna-Lill & Ingalill

Juniorkommittén

Den 12/5 kl 15.00 är det uppstart för juniorerna.

Barn och ungdomar födda från 2009 och äldre, nybörjare som mer vana spelare är välkomna.

Ni välkomnas vid klubbhusets entré.

Kl. 15-16 pratar föräldrar, barn och juniorkommittén om kommande golfsäsongen. Vi avslutar snacket med en fika. 

Kl. 16-17 så tränar juniorerna.

Anmälan senast den 1/5 till

Orustgkjuniorer@gmail.com

Vid frågor kontakta Caroline Ohlsson till ovan andress.

Vi behöver fler som är engagerade i juniorkommittén, hör av dig om du vill vara med!

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén planerar nu för kommande utbildning i de nya golfreglerna som har trätt i kraft 2019. Flera av våra kommittéer kommer att ha en genomgång av de nya reglerna vid sin vårträff. Kan du inte delta i den planeras regelutbildning 21 april, 1 juni och 8 juli. Notera datumen i din kalender. Mer information kommer senare. Därtill kommer våra tävlingsledare erbjudas separat utbildning.

Tävlingsprogrammet är spikat och kommer att matas in successivt i GIT inom kort. Nyhet för i år är en stor sponsrad tävling 11 aug. Det är Golfhuvudstaden Halmstad Tour - Golf Diges,t med finalhelg i Halmstad men också fint prisbord på Orust. Informera gärna dina golfvänner om tävlingen. Mer om tävlingen kommer i nyhetsbrev och i golftidningarna.