logo

Från kansliet

Vi arbetar för fullt med bokslut, medlemshantering och öppnande av säsongen 2021.
Kansliet har öppet för besök och telefon tis-tors 10-14, annars svarar vi på mail så fort vi kan.

Just nu är det frostigt och kallt på banan, vintergreener gäller om man är sugen på spel.

Håll er uppdaterade på banstatus via vår hemsida eller facebook.

/Annika & Nina

Vårmöte 27 mars

Orust GK håller sitt vårmöte lördagen den 27 mars klockan 14.00 i klubbhuset, under förutsättning att pandemiläget så medger.

Vid vårmötet behandlas klubbens årsredovisning för 2020. Även inkomna motioner behandlas av mötet.

Till höstmötet 2020 hade tre motioner inkommit. P.g.a. pandemin bordlades dessa motioner. De tas således upp till behandling vid det kommande vårmöte. Ytterligare förslag från medlemmar är givetvis välkomna. För att kunna behandlas vid vårmötet måste dock motionen vara inskickad till kansliet senast den 28 februari.

Handlingar till vårmötet 2021 distribueras i nyhetsbrev första veckan i mars.

Information från Tävlings- och hcp-kommittén.

1 mars 2020 infördes det nya världshandicapsystemet i Sverige WHS.

Det sker inte som tidigare en automatisk revision vid årsskiftet men hcp-kommittën är skyldig att genom en rapport i hcp-systemet göra en översyn av medlemmarnas hcp.

Glädjande nog har många av våra medlemmar hörsammat uppmaningen att registrera spelade ronder.

932 medlemmar har en reg. hcp.

80  har ingen bokad rond i golfens IT-system.

226 har ingen reg hcp-rond.

706 har mellan 1-100 reg. hcp-ronder, därav har 278 mer än 20 reg. ronder.

Vi uppmuntrar fortsatt alla medlemmar att registrera alla hcp-grundande ronder.

Vid frågor kontakta

Ann-Christine Conradsson. acconradsson@gmail.com

Klas Holm k-h@telia.com

Nytt golfår och nya kommittéledamöter

God fortsättning och tack för ert bidrag till enkäten som vi skickade ut i december. Svaren har vi sammanställt i en presentation som du hittar på hemsidan (klubben - kommittéer – dam). På denna sida kommer vi framåt att lägga ut all information om vår verksamhet, tävlingar mm.

Vi har haft stor nytta av era svar när vi nu börjat planera för golfåret 2021. Enkätsvaren har gett oss underlag till vissa förändringar, så lite nyheter kommer ni att få vara med om. Mer om detta på hemsidan och vid den första träffen/tävlingen Våryran den 5 april.

Vi som arbetar i damkommittén ser ni här nedan:

Ordförande     Elisabeth Westin    0723-843340

Kassör            Ing-Marie Fredér    0706-001570

Ledamot         Helene Arnevall     0739-092857

Ledamot         Inger Larsson         0703-412027

Sekreterare     Annapia Borén       0768-490323

Om det är något du vill framföra är Du välkommen att kontakta oss via e-mail orustgk.damer@gmail.com eller telefon.

 

Banrapport

Banrapport januari 2021

Vintern är här. Som de senaste 10 åren kommer det ingen riktig vinter förrän vi har passerat årsskiftet. Det känns som att hela året är förskjutet. Vintern kommer senare och varar ofta till mars-april, våren är kallare och frost i slutet av maj blir vanligare och vanligare. Det är sällan vi har riktigt sommarväder vid midsommar och höstarna börjar inte förrän en bra bit in i oktober.

Det ställer till det lite för oss som jobbar med banan. Många förväntar sig att banorna ska vara i toppskick i början av maj. Vi som jobbar med greenkeeping vet att det oftast inte blir så. Efter midsommar kan nog de flesta banor på Västkusten visa upp sina bästa sidor men det är mycket som på verkar hur det blir.

Vad som är väldigt bra med att det kommer en vinter med tjäle för första gången på några år är att det naturligt bildas nya kanaler i jorden som kan transportera luft och vatten ner i underliggande jordlager. Detta i samband med torkperioder under den varmare årstiden gör att det bildas sprickor i marken både horisontalt och vertikalt. Till skillnad från jordbruket har vi inte möjlighet att plöja när säsongen är slut och då får vi förlita oss till dessa två fenomen frost och torka.

Vi har tidigare informerat om visionen att flytta upp teerna på hål 7 och som ett första steg har vi nu låtit ta ner skog höger om hålet. Uppflyttade teer skulle innebära spel ner mot synlig green, samt fri sikt över närbelägna green 6 och 15. BK har inspekterat på plats och vi tycker att det ser mycket lovande ut! Blir detta verklighet kommer atmosfären runt hål 6, 7 och 15 att förtätas på ett sätt som kommer att göra denna del av banan väldigt speciell. I planerna ingår ett väl definierat sidovattenhinder längs högerkanten med spelbara ytor på båda sidor samt körbar väg upp till utslagsplatserna. Det återstår en del uppsnyggningsarbeten men i dagsläget går det att ta sig upp. Gör gärna det så att du kan bilda dig en egen uppfattning! Förslaget kommer att kostnadsberäknas och placeras in vår långsiktiga plan över banans utveckling. Fortsättningen hanteras inom ramen för klubbens ordinarie beslutsintanser.

Green 17 håller vi som bäst på att bygga om och snart är grovplaneringen klar. Bankommittén är mycket nöjda med utfallet hittills och ekonomiskt ser det också bra ut och budgeten kommer att klaras. Orsaken till att vi bygger om greenen är att det är en av de äldsta greenerna som byggdes. Den byggdes med befintligt material och utan dränering. Detta har gjort att det är den svåraste greenen att sköta speciellt vår och höst när det är blött. Nu har vi höjt greenen 80 centimeter i snitt och vi har flyttat in de kullar som låg runt om greenen till att bli delar av ett böljande greenlandskap som skall bli mer utmanande, trevligare och roligare att spela. Klippmässigt kommer vi att klippa ungefär som hål 10 och 12. Sådd beror på vilket väder vi får men med en gynnsam väderlek räknar vi med att det tar 8 veckor från sådd till öppning. Alla får hjälpa till med att hålla tummarna för att vi får en varmare vår i år än förra året.

Under vintern kommer vi att sanddressa en del av fairways för att de ska bli jämnare men också för att turfen (grässvålen) skall bli bättre på att tåla vatten och torka. På sikt kommer vi att försöka dressa alla fairways men i det här läget börjar vi med de som är fuktigast. Det är hålen som byggdes i den andra etappen av banbygget.

Under våren kommer fairways på hål 8, 9 och 14 att hålpipluftas, vertikalskäras och hjälpsås.

Vi hoppas att ni golfspelare vill fortsätta att hjälpa oss i banpersonalen att göra vad ni kan för att banan ska må så bra som möjligt. Så fortsätt att laga nedslagsmärken, lägg tillbaka uppslagen torv och kratta efter i bunkrarna.

Om ni har frågor om skötsel av banan så får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka förklara varför vi måste göra olika åtgärder vid olika tidpunkter.

Antingen lämnar ni era frågor till kansliet eller så mailar ni mig på greenkeeper@orustgk.se så ska jag försöka svara så fort jag kan.

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med er som spelar framöver.

Thomas Preifelt med personal