logo

Vilket år vi haft och fortfarande är det bra med golfare på banan. Ca 33000 rundor har det spelats i år och ni medlemmar står för över 80%. Antal gäster är ca 5700st. Många nya medlmemar, 187st som börjat spela nya som gamla golfare, jättekul! 

Vi tackar alla för att det har gått smidigt med tidsbokningen som vi öppnade upp mellan 7-19 och att vår terminal verkligen fick stå till tjänst när vi inte är var på plats för ankomstregistrering, scorekort och greenfeebetalning. 

Normalt sätt så öppnar vi inte banan för tidsbokning förrän vid påsk men 2021 kommer vi fortsätta att ha tidsbokning redan från 1 januari och vi får väldigt bra statistik. 
Tex....  25st medlemmar har spelat över 100 rundor iår!

Vi håller på med medlemsfaktureringen och fakturan kommer i dagarna. Vi tar ledigt mellan jul och nyår, info om när och hur kommer stå på hemsidan. Skicka mail om det är något akut så svarar vi så fort vi kan. 

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt 2021

Annika & Nina

 

På nya poster

Höstmötet i november valde ny – i och för sig omval över hela linjen – klubbstyrelse. Nu har styrelsen konstituerat sig och även valt ordförande i kommittéerna. Så här blev det:

Styrelsen

Ordförande Kjell Svensson Lovén, vice ordförande Jessika Hallinger, sekreterare Patrik Ström, kassör Roland Setterberg och ledamot Göran Johansson. Styrelsesuppleanter är Jon Thorburn och Patricia Bornfelth.

Kommittéerna

Här utser styrelsen ordförande i kommittén som i sin tur utser övriga ledamöter. Tävlings- hcp- och regelkommittén Christine Lindeberg, Bankommittén Björn Gimbringer, Orustseniorerna Anders Lind, Herrkommittén Thomas Jonasson, Damkommittén Elisabeth Westin samt Klubbhuskommittén Dan Andersson. Ordförandeposterna i Juniorkommittén och Sponsorkommittén är tills vidare vakanta. Förhoppningen är att under 2021 även kunna bilda en kommitté för Paragolf.

Övriga val

Vid höstmötet valdes Robert Ståhlbrand (ordförande) och Jan Svenäng att ingå i klubbens valberedning. Därutöver utser styrelsen en ledamot till valberedningen. Styrelsen har utsett Agneta Gimbringer att ingå i valberedningen. 

Höstmötet valde Anders Vingren till revisor med Orvar Hemmings som suppleant.

Med detta vill styrelsen också tacka alla medlemmar för ett intensivt golfår 2020 och önskar alla en

God Jul och Gott Nytt 2021!

 

Från Tävlingskommittén

Tävlingskommittén är nu i fullt arbete inför nästa säsongs tävlingsprogram. Eftersom efterfrågan på tävlingar har varit stort hoppas vi att alla kan hitta tävlingar som verkar lockande. Nytt för 2021 blir en niohålstävling för nya golfare utan eller med liten tävlingserfarenhet med tillhörande information om banan och kommittéerna.

Anders Lind lämnar tävlingskommittén för att helt kunna ägna sig åt Orustseniorerna. Vi tackar Anders för fin insats inte minst med seriespelet. Glädjande är att flera medlemmar visat intresse för tävlingskomittén så att vi kunnat utöka den. Nya är Barbro Josefsson, Maria Lissmatz, Håkan Davidsson och Claes-Göran Petersson. Kvarstående medlemmar är Ann-Christine Conradsson, Klas Holm och Stefan Wingdén. Vi hälsar de nya medlemmarna i tävlingskomittén varmt välkomna.

Tävlingskommittén

Arvsfonden Paragolf

Klubben har sedan en tid tittat på möjligheten, att ytterligare utveckla klubben och göra den ännu mer attraktiv. Tveklöst kommer allt som görs att kosta pengar, så klubben kommer att söka bidrag för att bättre säkra finansiering.

Utvecklingsområden vi tittat på är t.ex. anpassningar på banan, anläggande av en korthåls-/övningsbana och en generell handikappanpassning. Syften är, att attrahera fler juniorer, erbjuda samhället/Orust Kommun faciliteter som kan utnyttjas för t.ex. paragolf samt en bättre anpassning för en åldrande befolkning som kan ha ökande fysiska begränsningar. Vi menar, att dessa områden ligger inom ramarna för möjlig finansierings via Arvsfonden. Arvsfonden har som villkor, att en finansiering leder till något nytt som attraherar nya utövare eller möjliggör något nytt för befintliga spelare. Arvsfonden har juniorer (7-25 år) samt paragolfare som viktiga målgrupper vid beslut. Skulle en ansökan från Orust Golfklubb bli godkänd, så kan finnas möjlighet till en finansiering om ca 65 %. Klubben kommer att söka även hos andra aktörer. Ansökningar planeras att skickas in under våren 2021.

För mer positiv bedömning av Arvsfonden, och andra, så bör finnas verksamhet i klubben för de områden som vi hänvisar till. Juniorverksamhet har vi, men inget organiserat för Paragolf. Verksamhet Paragolf ökar klart möjligheten för positiv bedömning. Förutsatt att det finns motiverade och intresserade medlemmar som vill ställa upp, så vill klubben etablera en kommitté för Paragolf. Är Du intresserad eller vet Du någon som Du kan rekommendera? Ansvariga i kommunen är positiva och vill stödja verksamhet i denna riktning.

Dynekilens GK, Sotenäs GK, Lyckornas GK samt Tjörns GK är klubbar i vårt område, som med framgång och glädje bedriver verksamhet för Paragolf. Ofta via träffar och aktiviteter en gång i veckan sommartid. Här är t.ex. en övningsbana till stor hjälp och en tillgång. Paragolfen har speciella tourer inkluderande t.ex. EM, Special Olympics (Paragolfens motsvarighet till OS) och träningstillfälle med Paragolfens ambassadör Henrik Stensson. Från distriktet har Paragolfare rönt stora framgångar i Special Olympics t.ex. det år det gick i Dubai.

Beträffande Projekt Arvsfonden se mer bilagd Powerpoint. Fortsatt öppet för kommentarer. Hör av Er till ansvarig Christer Mattsson (christermttssn@gmail.com), styrelsens kontaktperson Roland Setterberg (roland.setterberg@gmail.com) eller kansliet.

Intressenter till Kommitté Paragolf kan höra av sig till kansliet eller någon i styrelsen. Gärna snarast, så vi kan börja planera före en ansökan om bidra.

Hej, damgolfare

Vi behöver din hjälp!

För att kunna planera kommande säsong så bra som möjligt, är vi angelägna och intresserade av att få ta del av dina erfarenheter och synpunkter.
Det kommer därför en enkät till din mejl som vi hoppas du besvarar.

Kommittén har som ett av sina uppdrag att ta tillvara damernas intressen. För oss innebär det att vi vill få till en gemenskap där alla, unga, gamla, vana eller nybörjare, som vill träffas och spela golf, skall känna sig välkomna.

Vilka är vi? Jo, den nya damkommittén som består av:

Ing-Marie Fredér
Helen Arnevall
Inger Larsson
Annapia Borén  
Elisabeth Westin

I början av nästa år kan du hitta mer information om oss på damkommitténs sida på klubbens hemsida.

Vi ser fram mot nästa säsong och hoppas på en god uppslutning av spelsugna damer.

Önskar dig och dina nära en riktigt God Jul och Gott nytt år trots restriktiva tider.

 

Elisabeth Westin, ordförande

 

Banrapport november

Hösten börjar så smått övergå i Vinter och vi får räkna med frost och kanske snö på golfbanan. Vid rimfrost är det inte tillåtet att spela på ordinarie greener då gräset dör om man går på det. Det beror på att cellerna i grässtrået är frysta och grässtrået krossas då under fotens tryck. Då kommer det att bli märken efter era fotspår till långt in på våren. Om ni hjälper till att följa denna enkla regel så kan vi fortsätta att ha öppna greener så fort vädret tillåter det. Om ni väljer att inte acceptera det här så blir vi tvungna att stänga greenerna för säsongen. Medlemmarna har ju förmånen att vara med i en golfklubb som försöker att ha öppet året runt med ordinarie greener men då krävs ett samspel mellan spelare och banpersonal. Den största anledningen till att vi kan ha öppet är att stora delar av banan ligger på sandjord men vi har några hål som är blötare än andra exempelvis hål 4 och hål 16. Vi vill att ni verkligen försöker att tänka till när ni spelar för att göra så lite skada som möjligt. Det är fortfarande inte tillåtet att dra vagnar mellan green och bunker. Om ni gör det kommer kvaliten på dessa områden att bli väldigt mycket sämre nästa år. I vissa fall (hål 4) kan det bli så att det blir en stig där alla går och då tar det väldigt lång tid innan gräset kommer tillbaka. Man måste inte alltid gå den absolut närmaste vägen om det innebär att man skulle behöva gå genom en vattenpöl. Gå runt så kommer greenområdena att må bättre. Vinterspel handlar väl mer om motion än resultat så var snälla mot er bana så kan den vara öppen längre tid på året.

En nackdel med att spela året runt är att det bildas mer thatch i gräset under den kallare delen av säsongen. Det hör ihop med att bakterierna som finns i jorden och hjälper till att bryta ner döda växtdelar går i ide under hösten. Alltså kommer inte nedbrytningen igång igen förrän bakterierna vaknar till våren. Året som har varit har vi haft en extrem ökning av golfspelet och banan har haft väldigt många fler spelade ronder än tidigare. Detta har också gjort att vi nästa år kommer att försöka införa mer hålpipluftning än tidigare år. Men det är svårt att komma ut på banan och göra det när det är fullbokat från 06:00-19:00 dag efter dag under säsongen. Dessutom går många ut och spelar även efter 19:00 så det gör att tiden minskar för att göra det som måste göras på greenerna.

Jag skrev i förra brevet att vi inte längre har tillgång till så många svampbekämpningsmedel som tidigare. Det är inte det enda problemet för oss i banpersonalen. De medel vi har tillgång till får inte heller sprutas hur ofta som helst, dessutom är de extremt dyra. En svampbehandling kostar 10 000 till 13 000 kr så då förstår ni kanske att vi inte sprutar mer än nödvändigt. På green nummer 8 får vi inte spruta alls då det ligger inom vattentäktsområde.

Vi har fått en del angrepp av Rosa snömögel under hösten men vi har en besprutning kvar att göra. Det medlet är kontaktverkande och därför sprutar vi helst inte före vi vet att vi kommer att sluta klippa greenerna helt. Det brukar vara i början av december, men det vet vi aldrig i förväg.

Vi har spolat alla dräneringar nu och sänkt alla dammar för att dräneringarna ska fungera. Vi tar bort massa sly och några mindre träd bredvid hål 14 för att öppna utsikten över Malö strömmar. Stubbarna vill vi på sikt ta bort men det är i ett känsligt område så vi får kanske fräsa stubbarna till våren.

Gul/blå tee på hål 13 har vi skalat av gräset på för att jämna till. Arbetet är förhoppningsvis klart före vi går på julledigt v 51. Öppning beror helt och hållet på vad vi får för väder till våren.

Vi hoppas att ni golfspelare vill fortsätta att hjälpa oss i banpersonalen att göra vad ni kan för att banan ska må så bra som möjligt. Så fortsätt att laga nedslagsmärken, lägg tillbaka uppslagen torv och kratta efter i bunkrarna.

Om ni har frågor om skötsel av banan så får ni gärna kontakta mig så ska jag försöka förklara varför vi måste göra olika åtgärder vid olika tidpunkter. Antingen lämnar ni era frågor till kansliet eller så mailar ni mig på greenkeeper@orustgk.se så ska jag försöka svara så fort jag kan.

 

Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med er som spelar framöver.

 //Thomas Preifelt med personal

Bankommittén informerar

Att bygga om green 17 har stått högst på önskelistan i många år och BK gläds över att detta nu blir verklighet. Arbetet påbörjas så forts som möjligt och under tiden för ombyggnad kommer intilliggande övningsgreen att användas. Thomas och BK kommer att hålla er uppdaterade om hur det går.

I veckan kommer avverkningen längs högersidan av hål 7 att påbörjas. Som vi har informerat om tidigare är detta är en del av ett visionärt utvecklingsarbete som syftar till att undersöka om det är möjligt att flytta upp teerna. Huvudsyftet är att förbättra hål 7 men vi tror också att förändringen, om den är möjlig att genomföra, skulle skapa en förtätad atmosfär runt greenerna 6, 7  och 15. Vi återkommer med mer information i kommande utskick. 

Parallellt med ovanstående projekt pågår också annat. För att nämna något så är det nu röjt vid pumphuset vid hål 14 med resultatet att utsikten över vackra Malö strömmar förbättrats betydligt. Vi kan också berätta att höstens trädplanteringar artar sig väl. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Thomas, styrelsen samt ledamöterna i BK för ett gott samarbete under året. Tack också till er medlemmar som inkommer med synpunkter och inspel. Fortsätt gärna med detta. Vår ambition är att behandla alla frågor och att sedan ge återkoppling på lämpligt sätt. BK ser fram emot 2021, som blir ett mycket intressant år för Orust GK. 

BK önskar er alla en riktigt God Jul!

Björn Gimbringer
Ordförande i BK

 

God jul och Gott Nytt år Önskar Damkommittén.

Vi vill samtidigt passa på och hälsa den nya Damkommtten Välkommen och ett stort Lycka till inför kommande säsong.

Mai-Lis Reis, Susanna Thörner, Inger Hagberg, Annapia Borén och Ewa Olausson