logo

Från kansliet

Foto: Agneta Gimbringer

Foto: Agneta Gimbringer

Roligt att det är så mycket bokningar och mycket spel. Många som vill spela och komma till klubben. Även om inte alla kommer in till oss så har vi koll på att ni är ute och spelar :) Nu är det mest ni medlemmar som bokar tider men vi kommer få många gäster framöver som vill komma till vår fina bana.

Gå ut på rätt tid, blir mycket bättre flöde på banan om det är 10 minuter mellan bollarna. Går man ut tidigare är risken mycket stor att man får vänta på framförvarande boll. 

Vi ser och får höra om träningspel på banan främst på eftermiddagarna, det är inte tillåtet oavsett om det är lite spel på banan just då. 

Lägg tillbaka torvor – Laga nedslagsmärken

Nu när det är så många som spelar golf ökar också slitaget på banan. Därför är det extra viktigt att vi alla hjälps åt att lägga tillbaka uppslagna torvor och att vi lagar nedslagsmärken på våra greener.


Tar ni kort på vår bana och vill dela med er? Gör som Agneta som skickat två bilder på banan till oss, maila till info@orustgk.se så kanske just din bild kommer att synas i ett nyhetsbrev eller på hemsidan

Vi ser framemot en lång och bra golfsäsong!

Annika, Nina och Ann-Sofi

Inga tävlingar f.n. på Orust GK

All tävlingsverksamhet på golfklubben är f.n. inställd. Bakgrunden är förstås pandemin. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget. Orust GK följer helt de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet utfärdar.

 

Detta gäller för närvarande:

  • All tävlingsverksamhet, för alla åldrar, är tills vidare inställd i Golfsverige. (Undantag görs för yrkesmässig idrott). För oss på Orust GK innebär detta att seniortävlingar måndagar, damtävlingar onsdagar och herrtävlingar torsdagar tills vidare är inställda, liksom klubbtävlingar som vanligtvis ägt rum lördagar eller söndagar.
  • Tävlingsstoppet inkluderar alla typer av tävlingar, inklusive så kallade VSOP (valfri starttid och partner).

Tävlingsstoppet gäller till och med 9 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras av Golfförbundet måndag 19 april. Beslutet läggs ut på SGF:s hemsida golf.se.

Detta innebär att de tider som vanligen reserverats för seniorer måndagar, damer onsdagar och herrar torsdag är under tävlingsförbudet öppna för alla att boka.

Större samlingar, t.ex. utanför klubbhuset, ska undvikas. I klubbhusets reception får endast X personer, utöver kanslipersonalen, vistas samtidigt.

EGET PERSONLIGT ANSVAR GÄLLER:   HÅLL AVSTÅND, TVÄTTA HÄNDERNA

Från OS-kommittén

Foto: Agneta Gimbringer

Foto: Agneta Gimbringer

Vi ligger i startgroparna och alla förberedelser inför säsongsstart är gjorda. Nu hoppas vi bara att SGF skall tillåta tävlingsspel snart. I väntan på detta får vi idka träning och sällskapsspel. Varför inte boka in rundor på måndag förmiddagar så kanske vi ses då. Så fort tävlingsspel blir tillåtet kommer vi att skicka ut mail till alla 60/65+ med information om vad som gäller.

Ha det bra i vårsolen!

Från tävlingskommittén

Det pågår flera förbättringsarbete på banan. Spelförbudszonerna är märkta med blå pinnar med grön topp. På 7:an och 17:e hålen finns dropprutor. Om din boll ligger i spelförbudszon har du rätt att droppa i droppruta även om den ligger närmare green än din bolls läge.

Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan och starter huset, uppdateras kontinuerligt. Gott råd läs dom innan du går ut.

Alla tävlingar är inställda fram till 9 maj. Ny uppdatering kommer från SGF 19 april. Eftersom tävlingar blivit inställda har fler tider för spel frigjorts 1 maj och 7-8 maj. 

Tävlingskommittén

Lägesrapport Tee 7

Jon Thorburn, Johan Kilberg och Leif Hammarberg

Jon Thorburn, Johan Kilberg och Leif Hammarberg

I detta nyhetsbrev informerar vi om projektets olika steg och hur bankommittén tänker kring genomförandet i syfte att så småningom presentera ett beslutsunderlag för er medlemmar.  Mot slutet blir det också lite om de mervärden som vi menar uppstår i samband med att teerna flyttas upp.

 

  1. Avverka skogen - genomfört till en mycket rimlig kostnad tack vare generöst och välvilligt bemötande från Annie Thorburn. BK vill tillsammans med Annie och även Jon betona att oavsett om vi går vidare med projektet eller ej så ser vi avverkningen som positiv för området. Nu ser man det vackra berget mellan trädstammarna och snart kommer blommande kaprifol att försköna ytterligare. Eventuell känsla av kalhygge kommer att avta i takt med att växtligheten kommer igång. Antalet bollar som hittades när vi städade området förra veckan vittnar om hur det såg ut förut. När det gäller träden framme vid greenen så hade dessa en negativ inverkan på gräset på och utanför greenen. Stubbarna skall fräsas bort och området skall ges en bättre finish.

 

  1. Bygga en provisorisk tee - under uppförande. Tack Lars Thorstensson för habilt snickeri!

 

  1. Möjliggöra provspel från provisorisk tee. Detta kommer att ske vid vissa tillfällen under säsongen och på ett sätt som inte stör spelrytmen på banan. Bankommittén och styrelsen kommer att hitta ett bra sätt för detta.

 

  1. Nästa steg förutsätter beslut om en provisorisk körbar väg. Även denna åtgärd kan ske till en rimlig kostnad tack vare intern kompetens kombinerat med frivilliga krafter. Med vägen på plats har vi möjlighet att erbjuda hcp-grundande spel under en försöksperiod. Allt spel sker då från ovan nämnda provisoriska tee. Vi har fått klartecken från SGF att befintliga slopetabeller och hålindex inte påverkas under försöksperioden. Bankommitten och styrelsen för konstruktiva diskussioner när det är lämpligt att ta detta steg.

 

  1. Anlägga en grästee som rymmer samtliga utslagsplatser. Detta är den stora delen av projektet och kommer vi så här långt är det en baninvestering som kräver beslut på ett höstmöte. Huvudspåret för teebygget är att fylla ut med massor och att dessa transporteras under lågsäsong. I detta sista steg ingår också att området mellan tee och green görs till en spelbar gräsyta, som kommer att kännas naturlig efter hand. Sidovattenhindret flyttas något åt höger och området före greenen ges en högre finish.

 

Vi vill också slå ett slag för de mervärden som man spontant kanske inte tänker på. Området är idag trångt. Det finns ingen bra plats för den väntan som ofta uppstår efter hål sex. Tvärtom befinner sig inte sällan spelare i landningsområdet för tappade slag åt höger vid inspel mot sjätte greenen. Vidare hamnar klackade slag från tee 7 på green 15 och står flaggan till vänster får man invänta utslagen innan man puttar. Det är för lite plats helt enkelt. Det bli bättre, trevligare och säkrare med uppflyttade teer.

 

Titta nu på platsen bakom herrarna på bilden. Tänk dig en bänk vid bergväggen. Där kan du vänta på att framförvarande parti skall lämna tee samtidigt som du från första parkett kan se vad som händer på intilliggande greener. Spelar du inte kan du ta med dig kaffekorgen för en trevlig fika i golfmiljö i söderläge och undan från både bollar och kalla vindar. Området är soligt och vindskyddat och är ofta den behagligaste delen av banan. Dagen vi städade blåste det kallt! Vid klubbhuset ångrade man sitt klädval men i den lilla soliga och skyddade grytan vid hål 7 åkte ytterplaggen av ganska fort. Som ni ser var dock Jon reglementsenligt klädd under hela städinsatsen :)

 

Men promenaden upp då? Ja, det blir några steg till men det blir med lätt packning då de allra flesta kommer att parkera vagn och bag nere och endast ta med sig en eller två klubbor upp. Efter att ha arbetat med frågan i ca ett år är det är vår uppfattning att vision Tee 7 innebär att ett av våra minst lyckade hål har potential att förvandlas till ett av våra bättre med mervärden för intilliggande områden. Har du möjlighet att ta dig upp redan nu innan vägen är byggd så rekommenderar vi att du gör det. Vi är övertygade om att du kommer att gilla det du ser.

 

Bankommittén

gm Björn Gimbringer