logo

Från kansliet

Nu är hösten här och restriktionerna släpptes till slut och allt ska vara som vanligt igen. Om vi ser till golfspelet så är det normalläge nu och det finns gott om tider att boka. Vi har haft en nästan lika bra säsong som förra året med mycket spel och nya medlemmar. 
Nu har vi öppet alla dagar 9-14 resten av månaden, sen i november kommer vi ha öppet tis - tors mellan 10-14.
Resten av helgerna i oktober kommer Ann-Sofi att jobba, från november håller vi stängt.

Tidsbokning gäller även nu i eftersäsong.

Ha fina höstrundor!

Annika, Nina och Ann-Sofi

 

Tävlingskommittén

Tävlingssäsongen har nått sitt slut och vi kan se att golftävlingarna har varit populära. Vi blir fler på våra tävlingar. Även gäster dras till vår klubb för att tävla. Nu är det dags för utvärdering av årets verksamhet och planering av tävlingsprogrammet för 2022. Därför vill vi få dina åsikter om tävlingsverksamheten. Vad har varit bra, inte bra och har du idéer på tävlingar eller sponsorer tar vi tacksamt emot det. Du kan maila till klubben på info@orustgk.se så får TK ditt mail.

Vi vill bli fler i tävlingskommittén. Var inte rädd för att höra av dig om du är intresserad så kan vi berätta mer. Alla får utbildning och ingen behöver ta ansvar ensam för tävling. Kontaktuppgifter finns på hemsidan och kansliet kan förmedla telefonnummer.

 

Bankommittén informerar

Den övergripande målsättningen för banan är att erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en intressant, vacker och välskött golfbana. Banan skall hålla hög finish och golfupplevelsen skall vara likartad för alla kategorier av spelare. Det är därför inspirerande och glädjande att både medlemmar och gäster i alla hcp-grupper ger banan högt betyg i årets undersökning. Överlag upplevs banan som rolig och välskött. Greener och fairways ges höga betyg medan det finns mer att önska när det gäller teer och bunkrar och vi hoppas kunna komma längre där. Tack Thomas med personal för ert arbete! Det är bra att vi medlemmar är medvetna om att ökat speltryck kräver mer skötsel samtidigt som “fönstret” för arbetet på banan blir allt mindre. Banpersonal finns där för vår skull. Gör ditt bästa för att underlätta deras arbete.

 

En av BK:s viktigare uppgifter är att ansvara för golfbanans långsiktiga utveckling och lämna förslag på hur vi kan göra vår bana än mer attraktiv. Med Green 17 under etablering är vårt fokus nu riktat mot hål 7. Sedan vi tillträdde har vi funderat över hur vi kan förbättra hålet som idag spelas uppför mot blind greenyta i ett område som är säkerhetsmässigt trångt. Vår uppfattning är att uppflyttade teer skulle göra ett av våra mindre lyckade hål till ett av våra bättre med fina mervärden för området. För att skapa bästa möjliga beslutsunderlag inför höstmötet har vi jobbat hårt för  att ordna bra förutsättningar för provspel. Den anlagda vägen är nu körbar för golfbil, vilket gör att vi nu kan  erbjuda hcp-grundande spel från blå övre tee.  Spelar du orange, röd eller gul tee spelar du fortsatt från nedre tee. Den som inte spelar hcp-grundande spel har möjlighet att provspela från övre tee under förutsättning att spelet för bakomvarande inte fördröjs. BK välkomnar alla att pröva den övre teen.

Projektbeskrivning Tee 7

  • Grästee om 40*7 meter. Bakre och främre del skiljs åt med liten slänt. Samtliga teer ryms.
  • Körbar grusväg ca 50 meter
  • Avjämnat spelbart område mellan tee och green. Stubbar avlägsnas. Grov sand tillförs och sedan sådd - klippning som semiruff.
  • Nytt sidovattenhinder längs högersidan
  • Stubbar höger kort green fräses bort och området ges högre finish

Säkerheten förbättras avsevärt genom att området dras isär. Spelare som väntar på att spela röd tee 7 är idag utsatta för inspel mot green 6. Puttning mot vänsterflagga på green 15 kan inte ske samtidigt som utslag på hål 7. Från den nya teen kan vi se vad som händer på green 6 och green 15, vilket förhöjer upplevelsen. Åtgärden att öppna upp stängd högersida har frilagt vacker natur och gett mer ljus och luft till greenen, som numera har god växtlighet - även i högerkant (!). Stubbarna till höger om greenen är bortfrästa och ersätta av kullar. Direkt under och framför tee finns en utmärkt plats för en bänk där vi kan vänta säkert -i söderläge undan för kalla vindar och snedslag. Bra plats för en fika i golfmiljö också om du inte spelar.

“Skall vi verkligen ha en backe till?” Vår bana har en varierad topografi. Hål 14 spelas 11 meter uppför och backen från green 14 till tee 15 är 16,5 höjdmeter. Hål 15 spelas 14,5 meter utför. Backen efter hål 17 är 13 höjdmeter. Beslutar vi medlemmar att flytta upp spelet blir det en backe till om ca 8 höjdmeter, vilket är betydligt mindre än flera andra på banan och till skillnad från övriga backar så har vi möjlighet att parkera vagn och bag och endast ta med oss en eller två klubbor upp. Notera att grästeen kommer att ligga ca 1,5 meter under befintlig provisorisk tee. Rondtiderna påverkas inte nämnvärt. Det blir några steg till att gå men inte mer väntan eftersom alla går samma väg. Den förbättrade säkerheten skyndar också på spelet. Det blir heller inget letande i färdigställt mellanområde.

Återstående beräknad kostnad uppgår till 370.000 kr (Hela kostnaden 406.000 kr). Eget och till viss del ideellt arbete samt välvilligt inställd markägare håller nere kostnaderna. Vi har fast pris på allt externt arbete och vi har även tagit höjd för oförutsedda utgifter. Bankommitténs slutsats och rekommendation är att vi flyttar upp teerna. Vår banarkitekt Lars Andreasson blev mycket förtjust när han på plats fick se hur vi tänkte kring hålet. Hans samlade omdöme löd: “Ett stort lyft för hålet och för hela banan”. Det är vår förhoppning att vi medlemmar är av samma uppfattning när frågan kommer att avgöras på årets höstmöte.

Tack för inkomna tankar och funderingar som berikat vårt arbete.

 

Bankommittén
Orust GK

Klubbens höstmöte den 20 november

Klubben håller sitt ordinarie höstmöte kl 14.00 lördag den 20 november 2021 i klubbhuset. På dagordningen står bl.a. valärenden, verksamhetsplan och budget för 2022. Handlingar bifogas klubbens nyhetsbrev som skickas ut i börjas av november.

Damkommittén 2021

Tack alla damer, för ert deltagande i säsongens tävlingsverksamhet och för den uppskattning ni framfört genom positiv feedback och återkoppling. Det gör att vi sporras och får möjlighet att utveckla verksamheten så det passar så många som möjligt.

På grund av pandemin kom våra tävlingar igång först i juni, men vi hann spela totalt tolv veckotävlingar. Antalet deltagare per tillfälle låg på mellan 30-40 personer i tre olika klasser. Vi har även haft fyra lottade tävlingar, både singel- och lagtävlingar. Dessa har varit mycket uppskattade och genom lottning har deltagarna fått spela och tävla tillsammans med olika golfdamer.

Säsongen avslutades den 26:e september med två tävlingar, hejarklacken och finalspel för att utse årets golfare. Därefter avslutades dagen med prisutdelning, god fisksoppa och samvaro.

Nu börjar planering och utvärdering inför säsongen 2022. Vi tar gärna emot tankar och förslag på mejl till: orustgk.damer@gmail.com.

Stort tack till våra sponsorer som på olika sätt har stöttat säsongens verksamhet. Det är tack vare Er som vi har kunnat ha välfyllda prisbord.

Stigs golfshop

Smycka

Agdas skor i Mölnlycke

Morlanda handelsträdgård

Marin Design

Consat

Arvid Eriksson Göksäter

Ivars färg

Birdie NamNam

Allsport i Henån

Hemköp i Ellös

Stena Line

Lizbeth Lagerström

Patrik Ström

 

Vi samarbetar gärna med fler, så har du tips på nya sponsorer så tveka inte att höra av dig till oss.

 

Varma hälsningar,

Damkommittén

OJ 22… Orust GK satsar på juniorerna?

Tycker du att det är viktigt att Orust GK har en aktiv juniorverksamhet?
Vi hoppas att du vill vara med och tycka till om vad klubben kan göra för att för juniorerna speciellt.  

Kom till Orust Golfklubb för att vara med i en  

”BRAIN STORMING” 

Nu på söndag den 17 oktober kl. 13 – 17(max). 
Vi bjuder på en lunchmacka/wrap, kaffe och godis*  

Välkommen önskar  

Barbro Rendahl               Thomas Hagelberg 

Projektledare OJ 22         Idrottskonsulent SISU  

*Anmäl om du kommer genom att svara senast fredag per mail till orustgkjuniorer@gmail.com eller sms till 0709497767