logo

Höstmötet den 28 november blir över Internet

Med hänsyn till nya Covid-19-restriktioner kommer golfklubbens höstmöte lördag den 28 november inte att hållas i Ellös Folkets Park.

Mötet sker i stället över Internet i programvaran Microsoft Teams. Mer om detta nedan.

Styrelsen kommer föreslå höstmötet att bordlägga de tre motioner som skickats in till höstmötet – om tee 10, om förändrad slinga och om juniorverksamheten. I stället tas motionerna upp till behandling på vårmötet (då förhoppningsvis smittläget förändrats). Motivet för detta är att många medlemmar inte är vana vid digitala Teamsmöten och att alla medlemmar ska ha möjlighet att diskutera de tre motionernas förslag. Det är också viktigt att de tre motionerna behandlas på ett korrekt föreningsdemokratiskt sätt.

Styrelsens förslag innebär således att höstmötet den 28 november enbart fattar beslut om föreslagen budget 2021, föreslagna medlemsavgifter 2021, föreslagen verksamhetsplan 2021 samt förrättar val av styrelse, revisor och valberedning för 2021. Dessa beslut måste tas före årsskiftet. Beslutsförslagen i dessa frågor bilägges. (De fanns också med i förra nyhetsbrevet.)

Höstmötet lördag 28 november börjar som tidigare meddelats kl 14.00. Alla som anmält sig till höstmötet kommer under torsdagen den 26 november att få ett e-postmeddelande som innehåller den länk som man klickar på för att ansluta till det digitala höstmötet. Den som inte är van vid digitala möten och vill testa länken och Teams kommer att kunna delta i en test/förmöte torsdag 26 november kl 18.00. Då kommer vi också att ha en telefonsupport om det uppstår problem för någon. Mer om detta i e-postmeddelandet torsdag 26/11.

Du anmäler dig senast kl 12 den 26 november till höstmötet via Min Golf, klicka på tävlingar och där finner du Höstmötet 2020.

Vi hoppas att alla har förståelse för vi fått ställa om från ett fysiskt höstmöte till ett digitalt dito. Med gemensamma krafter ska vi göra det bästa av situationen.

 

Styrelsen