Tävlingsbestämmelser för Bohuslän-Dals Seniortourer 2018

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2018

Allmän information:

Tävlingarna genomförs enligt:

Regler för Golfspel, gäller från januari 2016

Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari 2016

SGF:s Regelkort 2018

Tolv tourer, uppdelade i 1-3 divisioner.

H22, H40, H50, H60, H70, H75, H80

D22, D50, D60, D70, D75

Varje lag anmäler 4 spelare till respektive spelomgång.

Varje tour är en serie om fyra spelomgångar mellan distriktets klubbar.

Organisation

För varje tour utses en Tournament Director (TD). Även en vice TD (vTD) kan utses.

TD ansvarar för sin tour gentemot Bohuslän-Dals GF:s tävlingskommitté.

TD:s vidare uppgifter framgår nedan och i separat dokument "Arbetsbeskrivning TD och öTD".

Tävlingsledning

Vid varje speltillfälle utser klubben en Tävlingsledning. TD/vTD ingår i Tävlingsledningen men är

inte tävlingsledare. TD ombesörjer prisutdelning. Om inte domare finns på plats behandlar

tävlingsledningen, i sin helhet, regelfrågor tillsammans med utsedd ”telefondomare”

Tävlingstyp och spelformer

Slagspel, 18 hål slagtävling scratch vid varje omgång.

D70, D75 och H80 spelar slaggolf.

H75 och H80 spelar från röd tee.

H22 Ingen divisions-indelning 2018

1:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda lagen räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H40 Div. 1-2

1:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H50 Div. 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas (DM).

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H60 Div. 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas

2:a omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

H70 Div. 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

H75 Div. 1-2 (Spel från röd tee eller motsvarande)

1:a omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

H80 Div. 1-2 (Spel från röd tee eller motsvarande)

1:a omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas

D22 Div.1-2

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare, 4 resultat räknas i div1 och 3 resultat räknas i div2. (DM)

4:e omg. Foursome med 2 par/lag och båda lagen räknas.

D50 Div. 1-2

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag, 4 resultat räknas i div1 och 3 resultat räknas i div2. (DM)

4:e omg. Foursome 2 par/lag och båda lagen räknas.

D60 Div. 1-2

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas

2:a omg. Div1 Singel 4 spelare/lag, 4 resultat räknas. Div2 Fyrboll 2 par/lag, båda lagen räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag. 4 resultat räknas i div1 och 3 räknas i div2. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag. 4 resultat räknas i div1 och 3 räknas i div2.

D70 Div. 1-2 och D75 Div. 1.

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda lagen räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

Deltagande

Klubbarna kan anmäla högst 2 lag i varje tour. De klubbar som deltager med 2 lag i en tour tillåts

enbart ha 1 lag i Div. 1, man kan däremot ha 2 lag i div 2 eller 3. Spelare skall vara aktiv medlem i

klubb inom BDGF och under året uppnå lägst minimiåldern för respektive tour. Det är möjligt för

en spelare att spela i en ”yngre” tour. De klubbar som deltar med 2 lag i en tour får fritt

disponera sina spelare i dessa lag under spelåret.

En spelare får spela i flera tourer inom samma klubb, enligt ovanstående regler men inte i samma

spelomgång.

En spelare får endast representera en klubb inom distriktet under spelåret.

Spelaren behöver inte ha EGA exakt tävlingshandicap, då tävlingen spelas scratch.

Divisionsuppdelning

Max 10 och minst 4 lag per division!

Efter säsongen sker upp- resp. nedflyttning enligt följande: De lag i div 2 och 3 som placerat sig

på 1:a och 2:a plats flyttas till högre division. De lag i div 1och 2 som placerat sig på de två sista

platserna flyttas ner en division.

Tillkommande lag placeras i lägsta division.

Ny Tour delas in i grupper första året, därefter divisionsplacering efter resultat.

Distriktets tävlingskommitté sätter divisionsuppdelningen i samråd med TD.

DM-kategorier

DM-kategorier spelas samtidigt med omgång 3. Förutom spelarna i de deltagande lagen är DM

öppet för andra spelare som har officiellt hcp. Dessa spelare anmäler sig via golf.se, senast 7

dagar före resp. tävlingsdag.

Regler för DM finns att läsa på BDGFs hemsida. http://bdgf.se/wp/dm/

Inlämnande av lag och lottning

TD meddelar lagkaptenerna tid för inlämnande av laguppställning till resp. omgång med sista

anmälan 7 dagar före aktuell tävling. TD verkställer lottning och start kan ske från tee 1,

alternativt från tee 1 och 10. TD avgör startordningen.

Lottning inför tredje och fjärde omgångarna sker i omvänd resultatordning!

Den klubb som inte lämnat lag senast den tidpunkt TD bestämt, erhåller 5 extraslag.

Upprepas förseelsen vid senare omgång utesluts laget. Vid ny anmälan nästa säsong placeras

laget i lägsta division.

Resultaträkning vid diskning, No Return

Spelare/par som diskvalificeras alternativt inte kommer till start tilldelas divisionsomgångens

sämsta individuella/par- resultat + 10 slag.

Särskiljning vid lika resultat

Vid lika resultat mellan en eller flera klubbar tillämpas särskiljning.

Vid enskild omgång: Det lag vinner särskiljningen vars sammanlagda sista niohålsresultat är lägst.

Är lagen fortfarande lika går man vidare och ser på de sista 6, 3 resp. sista hålet. Kan man inte

skilja lagen genom detta förfarande segrar det lag som vinner lottdragning.

Vid korandet av seriesegrare (div1): De aktuella lagen utser 2 spelare var som spelar ”sudden

death slagspel” hål för hål om förstaplatsen, enligt värdklubbens ordning. Lagets båda resultat

läggs samman.

I övriga divisioner tillämpas matematiska metoden, d.v.s. det lag vars sammanlagda sista 36-hålsresultat

är lägst placeras före. Är lagen fortfarande lika går man vidare och ser på de sista 18, 9,

6, 3 resp. sista hålet. Kan man inte skilja lagen tillämpas ”sudden death slagspel” hål för hål enligt

ovan.

Tjänstgörande TD ansvarar för att resultatlistan är riktig och att ev. särskiljning är korrekt.

Resultatredovisning

En ”Recording Area” skall finnas uppsatt för scorekortsinlämning.

Allteftersom spelarnas scorekort kontrollerats, förs resultaten upp på scoretavlan under resp.

klubb.

Tävlingen är avslutad när resultatet är officiellt tillkännagivet.

Priser

Vid varje speltillfälle utdelas priser till spelarna i de bäst placerade klubbarna. Scratchpris kan

delas ut vid varje omgång i samtliga divisioner.

Vid sista tillfället delas ett vandringspris ut till seriesegrande klubb i div 1.

Vinnande klubb ombesörjer inskription och skickar kvitto till distriktets tävlingsordförande.

Tjänstgörande TD medför priser vid varje omgång. Vid prisutdelningen krävs att någon från

vinnande klubb är närvarande.

Priser som inte hämtas ut, delas ut till nästa lag enligt turordning.

Resultatlistor

Resultatlistor avseende klubbresultaten och samtliga scorekort lämnas till TD vid tävlingens slut.

Inom 3 dagar sammanställer TD resultatet på särskild resultatmall.

Resultaten publiceras sedan på BDGFs hemsida. http://bdgf.se/wp/seniortourerna/

Lagledare

Utsedd lagledare tillåts agera enligt anmärkning under Regel 8.

Avståndsmätare

I BDGF seniortourerna får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en

avståndsmätare, i enighet med SGFs regelkort 2018.

Persontransporthjälpmedel

Persontransporthjälpmedel som golfbil, golfmoped, cykel mm får inte användas i tävlingar.

Undantag 1: Tillstånd för en spelare att använda persontransporthjälpmedel utfärdas av

hemmaklubbens styrelse med läkarintyg som grund.

För ålderskategorier yngre än D60 och H60 gäller tillstånd enligt undantag 2 nedan.

Undantag 2: Tillstånd för användande av persontransportmedel, med hemmaklubbens intyg som

grund, ges av Distriktets Tävlingsordförande. Gäller även DM.

Undantag 3: Vid enstaka tillfällen får TD godkänna transportmedel i samband med akut sjukdom.

Detta gäller alla ålderskategorier.

UTTAGNINGSPRINCIPER FÖR SÄSONGSAVSLUTANDE LAGTÄVLINGAR

TRIANGELSLAGET D30, D50, D60, H30, H40, H50, H60

Slagtävling mellan lag från Göteborgs GDF, Västergötlands GDF och Bohuslän-Dals GDF. Från

varje tour deltar 2 spelare/distrikt. öTD är ansvarig för uttagningen.

Rev. 2018-03-10

Tävlingskommittén

IT/KN/MH/OW