Tävlingsbestämmelser för Bohuslän-Dals Seniortourer 2017

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BOHUSLÄN-DALS SENIORTOURER 2017

Allmän information:

Tävlingarna genomförs enligt:

Regler för Golfspel, gäller från januari 2016

Spel- och Tävlingshandboken gäller från januari 2016

SGF:s Regelkort 2017

Tolv tourer, uppdelade i 1-3 divisioner, spelas under 2017

H30, H40, H50, H60, H70, H75, H80

D30, D50, D60, D70, D75

Varje lag anmäler 4 spelare till respektive spelomgång.

Varje tour är en serie om fyra spelomgångar mellan distriktets klubbar.

Organisation

För varje tour utses en Tournament Director (TD). Även en vice TD (vTD) kan utses.

TD ansvarar för sin tour gentemot Bohuslän-Dals GF:s tävlingskommitté.

TD:s vidare uppgifter framgår nedan och i separat dokument "Arbetsbeskrivning TD och öTD".

Tävlingsledning

Vid varje speltillfälle utser klubben en Tävlingsledning. TD/vTD ingår i Tävlingsledningen men är

inte tävlingsledare. TD ombesörjer prisutdelning. Om inte domare finns på plats behandlar

tävlingsledningen, i sin helhet, regelfrågor.

Tävlingstyp och spelformer

Slagspel, 18 hål slagtävling scratch vid varje omgång.

D70, D75 och H80 spelar slaggolf.

H75 och H80 spelar från röd tee.

H30 Div 1-2

1:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda resultaten räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H40 Div 1-2

1:a omg. Fyrboll 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H50 Div 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas (DM).

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas.

H60 Div 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas

2:a omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

H70 Div 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

H75 Div 1-3 och H80 Div 1-2 (Spel från röd tee eller motsvarande)

1:a omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

2:a omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

D30 Div 1-2

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

3:e omg. Singel 4 spelare, 4 resultat räknas i div1 och 3 resultat räknas i div2. (DM)

4:e omg. Foursome med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

D50 Div 1-2

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Singel 4 spelare/lag, 4 resultat räknas i div1 och 3 resultat räknas i div2.

3:e omg. Singel 4 spelare/lag, 4 resultat räknas i div1 och 3 resultat räknas i div2. (DM)

4:e omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

D60 Div 1-3

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas

2:a omg. Singel 4 spelare/lag. 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

3:e omg. (DM) Singel 4 spelare/lag. 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

4:e omg. Singel 4 spelare/lag. 4 resultat räknas i div1, 3 räknas i div2 och div3.

D70 Div 1-2 och D75 Div 1.

1:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas.

2:a omg. Fyrboll med 2 par/lag och båda resultaten räknas

3:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas. (DM)

4:e omg. Singel 4 spelare/lag och 3 resultat räknas.

Deltagande

Klubbarna kan deltaga med högst 2 lag i varje tour. De klubbar som deltager med 2 lag i en tour

tillåts enbart deltaga med 1 lag i Div 1, man kan däremot ha 2 lag i div 2 eller 3. Spelare skall vara

aktiv medlem i klubb inom BDGF och under året uppnå lägst minimiåldern för respektive tour.

Det är möjligt för en spelare att spela i en ”yngre” tour. De klubbar som deltar med 2 lag i en

tour får fritt disponera sina spelare i dessa lag under spelåret.

En spelare får spela i flera tourer inom samma klubb (enligt ovanstående regler) men inte i

samma spelomgång.

En spelare får endast representera en klubb inom distriktet under spelåret.

Spelaren behöver inte ha EGA exakt tävlingshandicap, då tävlingen spelas scratch.

Divisionsuppdelning

Max 10 och minst 4 lag per division !

Efter säsongen sker upp- resp. nedflyttning enligt följande: De lag i div 2 och 3 som placerat sig

på 1:a och 2:a plats flyttas till högre division. De lag i div 1och 2 som placerat sig på de två sista

platserna flyttas ner en division.

Tillkommande lag placeras i lägsta division.

Ny Tour delas in i grupper första året. Sedan Divisionsplacering efter resultat.

Distriktets tävlingskommitté sätter, i samråd med TD, divisionsuppdelningen.

DM Kategorier - SE "REGLER FÖR DM TÄVLINGAR I BDGF 2017"

DM kategorier spelas samtidigt med omgång 3. Förutom spelarna i de deltagande lagen är DM

öppet för andra spelare som har officiellt hcp. Dessa spelare anmäler sig på MIN GOLF på

www.golf.se senast 7 dagar före resp. tävlingsdag.

Inlämnande av lag och lottning, se nedan. De ”andra” spelarna lottas in först i fältet.

Spelaren måste vara medlem i klubb i BDGF (hemmaklubb i distriktet är inte längre ett krav)

Spelaren behöver inte längre vara svenska medborgare för att få deltaga i DM

Inlämnande av lag och lottning, även DM kategorier

TD meddelar lagkaptenerna tid för inlämnande av laguppställning till resp. Omgång med sista

anmälan maximalt 7 dagar före aktuell tävling. TD verkställer lottning och start kan ske från tee

1, alternativt från tee 1 och 10. TD avgör startordningen i samarbete med värdklubben.

Tag kontakt med intendenten på värdklubben och diskutera möjligheten av start på 1 eller 2

tees.

10 minuters startmellanrum rekommenderas. Vid start från två tees är det möjligt att lotta in

lagen i div 3 uppdelade på båda tees. Efter lottning skickas startlistan till klubbarnas lagkaptener,

till värdklubben, till övergripande TD och till webmaster.

Lottning inför tredje och fjärde omgångarna sker i omvänd resultatordning!

Den klubb som inte lämnat lag senast den tidpunkt TD bestämt, erhåller 5 extraslag. Upprepas

förseelsen vid senare omgång utesluts laget. Vid ny anmälan nästa säsong placeras laget i lägsta

division.

Resultaträkning vid diskning, No Return

Spelare/par som diskvalificeras alternativt inte kommer till start tilldelas divisionsomgångens

sämsta individuella/par- resultat + 10 slag.

Särskiljning vid lika resultat

Vid lika resultat mellan en eller flera klubbar tillämpas särskiljning. Klubbarnas två, tre fyra eller

fem (beroende på tour, div och omgång, se ovan) bästa resultat räknas i skiljeförfarandet.

Vid enskild omgång: Det lag vinner särskiljningen vars sammanlagda sista-niohåls- resultat är

lägst. Är lagen fortfarande lika går man vidare och ser på de sista 6 ,3 resp. sista hålet. Kan man

inte skilja lagen genom detta förfarande segrar det lag som vinner lottdragning.

Vid utseende av seriesegrare: De aktuella lagen utser 2 spelare var som spelar ”sudden death

slagspel” hål för hål om förstaplatsen, enligt värdklubbens ordning. Lagets resultat läggs

samman. I övriga divisioner tillämpas matematiska metoden, d.v.s. det lag vinner vars

sammanlagda sista 36-håls-resultat är lägst. Är lagen fortfarande lika går man vidare och ser på

de sista 18, 9, 6, 3 resp. sista hålet. Kan man inte skilja lagen tillämpas ”sudden death slagspel”

hål för hål enligt ovan.

TD resp. v.TD ansvarar för att resultatlistan är riktig och att ev. särskiljning är korrekt.

Resultatredovisning

Upprätta en ”Recording Area” för scorekortsinlämning.

Allteftersom spelarnas scorekort kontrollerats, förs resultaten upp på scoretavlan under resp.

klubb. Behovet av datorstöd är begränsat.

Tävlingen är avslutad när resultatet är officiellt tillkännagivet.

Priser

Vid varje speltillfälle utdelas priser till spelarna i de bäst placerade klubbarna. Scratchpris kan

delas ut vid varje omgång i samtliga divisioner.

Vid sista tillfället delas ett vandringspris ut till seriesegrande klubb I div 1.

TD resp. vTD medför priser till varje tillfälle. Närvaro från någon i laget krävs för att man skall få

priset. Priser som inte hämtas ut, tillfaller aktuell division på resp tour och kan antingen delas ut

till nästa lag enligt turordning eller lottas ut bland de som är kvar på prisutdelningen.

Resultatlistor

Resultatlistor avseende klubbresultaten och samtliga scorekort lämnas till TD/vTD vid tävlingens

slut.

Inom 3 dagar sammanställer TD resultatet på särskild resultat mall, anpassad utifrån varje tour.

TD skickar ifylld resultat mall till klubbar, kaptener, övergripande TD och webmaster.

Webmaster publicerar resultatet på BDGF:s hemsida.

Lagledare

Utsedd lagledare tillåts agera enligt anmärkning under Regel 8.

Avståndsmätare

I BDGF seniortourerna får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en

avståndsmätare.

Om en spelare använder apparaten för att mäta annat än avstånd, tex vindhastighet eller lutning

bryter spelaren mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot regel 14-3: Slagspel-Två slag. För ytterligare överträdelse -Diskvalifikation.

Om ett regelbrott sker mellan spel på två hål, påförs plikten nästa hål.

Persontransporthjälpmedel

Persontransporthjälpmedel som golfbil, golfmoped, cykel mm får inte användas i tävlingar.

Undantag 1: Tillstånd för en spelare att använda persontransporthjälpmedel utfärdas av

hemmaklubbens styrelse med läkarintyg som grund. Detta tillstånd gäller även på andra klubbar

vid scratchtävlingar öppen endast för ålderskategori D60, H60 eller äldre (t.ex. BDGF

Seniortourer och

RM). För ålderskategorier yngre än D60 och H60 gäller tillstånd enligt undantag 2 nedan.

Undantag 2: Tillstånd för användande av persontransportmedel, med hemmaklubbens intyg som

grund, ges av Distriktets Tävlingsordförande. Detta gällande DM och Distriktets Seriespel.

Undantag 3: Vid enstaka tillfällen får TD godkänna transportmedel i samband med akut sjukdom.

Detta gäller alla ålderskategorier.

UTTAGNINGSPRINCIPER FÖR SÄSONGSAVSLUTANDE LAGTÄVLINGAR

TRIANGELSLAGET D30, D50, D60, H30, H40, H50, H60

Slagtävling mellan lag från Göteborgs GDF, Västergötlands GDF och Bohuslän-Dals GDF. Från

varje tour deltar 2 spelare/distrikt. öTD är ansvarig för uttagningen.

Rev. 2017-03-23

Tävlingskommittén IT/GJ/KN