Lokala regler, tävlingsbestämmelser och ordningsföreskrifter för Orust Golfklubb 2018

 

  1. LOKALA REGLER Orust GK 2018-04-02

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Följande markeringar gäller på banan

 

Banmarkering

Innebörd

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2016”)

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1-B (2a)

Orange

Oflyttbart hindrande föremål

24-2

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a.Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen är onormala markförhållanden

  1. På hål nr 2: Boll som ligger i blåmarkerat område bakom röd tee, får droppas utan plikt i den markerade droppzonen.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar
  2. Gul-svarta pinnar som markerar 150 meter till greenens mitt.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Plattor som visar avstånd till framkant av green,
  2. Oflyttbara hindrande föremål nära green  ”Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt

Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om det oflyttbara hindrande föremålet är på eller inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och

(c) inte är i ett hinder eller på en green. BILAGA I s.141 i Regler för golfspel

Om spelarens boll ligger på green och ett oflyttbart hindrande föremål inom två klubblängder från green befinner sig hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som

(a) inte är närmare hålet,

(b) inte har det hindrande föremålet i puttlinjen och

(c) inte är i ett hinder.

Bollen får rengöras när den lyfts. Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än det oflyttbara hindrande föremålet gör slaget uppenbart ogörligt.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)

Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag