PM för tävlingsledare

PM FÖR TÄVLINGSLEDARE 2017

 

2 VECKOR INNAN TÄVLINGEN

 

 • Kontrollera att tävlingen är klar för anmälan i GIT och att allt stämmer.
 • Se till att du har medhjälpare till alla funktioner, kontakta TK om du har svårt att hitta de du behöver eller andra oklarheter finns.
 • Se över hur priser skall anskaffas. Scratch-priser kan delas ut i alla singel hcp-tävlingar. Om sponsor finns kontakta den.
 • Kontrollera att banpersonal, shop och restaurang är förberedda för tävlingen.
 • Gör reklam för tävlingen på de sätt du tycker är lämpligt, anslagstavlan är ett måste. Mailutskick en möjlighet, tag hjälp av kansliet.

 

3 DAGAR INNAN TÄVLINGEN

 

 • Anmälningstiden går ut kl 18, om inget annat angivits, det är bra om tävlingen 
 • lottas så snart som möjligt dock senast som angivits i GIT tävling. Någon från tävlingskommittén eller kansli kan hjälpa dig med detta. Så snart lottningen är gjord i GIT är startlistan tillgänglig för spelarna. Sätt upp 1 ex på anslagstavlan och lämna 1 ex till receptionen och sätt ett ex i pärmen.
 • Scorekort skall finnas tävlingsdagen. Kan skrivas ut i tävlingsexp. Scoring area utmärkt?
 • Behövs ytterligare tillfälliga lokala regler?
 • Startförbudsskylt skall finnas vid 1:a tee kvällen innan tävlingen, se till att någon har den uppgiften.
 • Nyckel till expeditionen lånas i receptionen.TÄVLINGSDAGEN
 •  
 •  
 • Minst en tävlingsfunktionär skall finnas på klubben en timme före första start. Allt klart så att tävlingsdeltagarna känner sig välkomna? Ta en tur runt banan, kontrollera markeringar, tee- och hålplaceringar. Fråga banpersonal om något är oklart. Vid shotgunstart, kontrollera att andra spelare lämnar banan före start.
 • Anmälningsavgift mottages och bockas av på startlistan. Ordinarie anmälningsavgift är 80 kr per deltagare eller se respektive tävling. Juniorer under 22 år betalar hälften.
 • Greenfeegäster betalar enligt GIT tävling. Samma gäller för vardags/lågsäsong/pay-as-you-play medlemmar.
 • Om någon uteblir eller avanmält sig efter lotting utan laga förfall skall brev skickas om avgift, mall hittar du på skrivbordet i datorn på TL-exp.
 • Vinn. Lägg fram lista för anmälan. Startavgift 20 kr per deltagare. Vid lag/partävling kan man deltaga i vinn, var och en för sig. Scorekort lämnas ut till spelaren med uppmaning att kontrollera hcp före start.
 • Starter finns på 1:a tee 10 min före första start utrustad med instruktioner enligt PM för starter.
 • Kontrollera tempot på banan kontinuerligt, viktigast att göra i början så att det inte kör ihop sig från start.

 

 

EFTER AVSLUTAD ROND

 

 • Scorekort, kontrollera score och signering. Registrera i GIT.
 • Resultat beräknas och körs ut.
 • Prisutdelning sker i regel efter varje klass. Ev. sponsorer är självklart med, fotografera gärna, kamera finns i receptionen. Schratchpris kan delas ut vid alla hcp tävlingar.
 • Applådpris till närvarande som inte vunnit andra priser kan vara ett bra sätt att locka spelare till prisutdelning. Väg kostnad med nyttan. EFTER TÄVLINGEN
 •  
 •  
 • Tävlingsrapport skrivs inkl. ekonomisk redovisning på särskild blankett, se skrivbord. Det är bra om du gör denna så utförlig som möjligt så att vi kan utvärdera inför nästa års tävlingsprogram.
 • I pärmen för genomförda tävlingar sätter du in rapporten tillsammans med anmälnings-, start- och resultatlistor.
 • Resultatlista på anslagstavlan och skicka gärna till Stenungsundstidningen, GP och Bohuslänningen.  Tävlingsledare ansvarar för att informera funktionärer om rutinerna. OM DU VILL TRÄNA PÅ GIT TÄVLINGS FINNS EN TESTMODUL  Lösenord är 5102.Telefonnummer till tävlingskommittén och domare finns på tävlingsexpedition.
 •  
 •  
 • Golf-ID är tkl
 • http://test.gittour.golf.se/login.aspx#
 •  
 •  
 • Vid uttag i restaurangen skall det skrivas upp i en pärm. Kvittera all förtäring i restaurangen inför tävlingsredovisningen. För in beloppet i redovisning för tävling.
 • PS. Under dagen bjuder TK på normal förtäring. Normal förtäring är en rimlighetsbedömning, en lång tävlingsdag berättigar till större uttag än en kort.
 • TACK FÖR DENNA GÅNGEN!
 •