Personal

Klubben har för närvarande 5 personer som är tillsvidareanställda. Under spelsäsongen anställs säsongspersonal både på bana och reception.

Thomas Preifelt

Head Greenkeeper

Mats Danehammar

Banarbetare

Patrik Gustafsson

Banarbetare

Annika Andersson

Kansliansvarig

Nina Svenningsson

Kanslist