Personal

Klubben har för närvarande 5 personer som är tillsvidareanställda. Under spelsäsongen anställs säsongspersonal både på bana och reception.

Ingvar Fjellman

Course Manager

Annika Andersson

Kansliansvarig

Nina Svenningsson

Kanslist