Personal

<p>Klubben har för närvarande 5 personer som är tillsvidareanställda.<br /> Under spelsäsongen anställs säsongspersonal både på bana och reception.</p>

Ingvar Fjellman

Course Manager

Annika Andersson

Kansliansvarig

Nina Svenningsson

Kanslist