Kan du de vanligaste golfreglerna?

När du lär dig mer om regler blir du också hjälpt i spelet på banan. Kunskap om utrustning, handicap, golfvett och en dos sunt förnuft är bra att ha. Se våra regelfilmer där vi tar upp de 12 vanligaste regelfrågorna.

Filmerna är tagna från Svenska Golfförbundet och vill ni ha mer information eller enkelt och smidigt ladda hem filmerna finns dom tillgängliga på både youtube samt vimeo under namnet "Svenska Golfförbundet". Vill ni läsa mer om regler gör ni det här via Golf.se!

Regler för golfspel är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel (som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder), och syftar till att, till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt. Regler för golfspel revideras vart fjärde år.

Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga resultat på varje enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Det innebär att rond som inte spelas efter bästa förmåga heller inte ska registreras som handicaprond.

Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas.
Royal & Ancient (R&A) och United States Golf Association (USGA) ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för golfspel för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning. Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer såväl med som utan funktionsnedsättning att spela på lika villkor.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar