Tävlings- och hcp/regelkommittén

Det åligger kommittén att:

- utarbeta ett tävlingsprogram som föreläggs
  styrelsen för fastställande, där samordning skett
  med övriga kommittéer inom GK
- utarbeta GK:s tävlingsbestämmelser
- utse tävlingsledning för tävlingarna
- verka för spel och tävlingsutbyte med
  andra golfklubbar
- ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet
  genomförs enligt SGF:s regler och
  rekommendationer och på ett för klubben
  enhetligt sätt
- ansvar för lokala regler och bestämmelser i samråd med BK
- utarbeta allmänna bestämmelser för spel på banan som
  föreläggs styrelsen för fastställande
- i samråd med BK besluta om banmarkeringar
- ge tillstånd för medlem att representera klubben i
  tävling på annan ort.

- hålla sig informerad om SGF:s regler för hcp-
  sättning
- kontinuerligt informera medlemmarna om hcp-
  frågor

Kommittén består av:

 

Ordförande Christine Linderberg christine.linderberg@gmail.com
Ledamot Anders Lind anders.g.lind@hotmail.com
Ledarmot Bengt Ahlin bengtahlin@telia.com
Ledarmot Ann-Christine Conradsson acconradsson@gmail.com
Ledarmot Kjell Svensson Lovén kjellsvensson@yahoo.se
Ledarmot Klas Holm klas.h@tele2.se
Ledarmot Margit Callebro mcallebro@gmail.com
Ledarmot Stefan Wingdén stefan@allsports.se
Adjungerad Hcp-Ärenden Jan Wallgren jan.wallgren@verimation.se