Tävlings- och hcp/regelkommittén

Det åligger kommittén att:

- utarbeta ett tävlingsprogram som föreläggs
  styrelsen för fastställande, där samordning skett
  med övriga kommittéer inom GK
- utarbeta GK:s tävlingsbestämmelser
- utse tävlingsledning för tävlingarna
- verka för spel och tävlingsutbyte med
  andra golfklubbar
- ansvara för att klubbens tävlingsverksamhet
  genomförs enligt SGF:s regler och
  rekommendationer och på ett för klubben
  enhetligt sätt
- ansvar för lokala regler och bestämmelser i samråd med BK
- utarbeta allmänna bestämmelser för spel på banan som
  föreläggs styrelsen för fastställande
- i samråd med BK besluta om banmarkeringar
- ge tillstånd för medlem att representera klubben i
  tävling på annan ort.

- hålla sig informerad om SGF:s regler för hcp-
  sättning
- kontinuerligt informera medlemmarna om hcp-
  frågor

Kommittén består av:

 

Ordförande: Christine Lindeberg   christine.lindeberg@gmail.com
Ledamot Anders Lind   anders.g.lind@hotmail.com
Ledamot Bengt Ahlin  bengtahlin@telia.com
Ledamot Ann-Christine Conradsson ann-christine.conradsson@telia.com
Ledamot   Jan Wallgren           jan.wallgren@verimation.se