Orustseniorernas Verksamhetsplan 2019

Sidan är under arbete. OS-kommittén kommer här att presentera vad som planeras för 2019. Välkomna att kontakta oss i kommittén vid frågor eller konstruktiva förslag framåt.

Orustseniorernas verksamhet 2018

OS-kommitténs verksamhet består primärt av tävlingar för åldersgruppen damer 60+ och män 65+. Golf ska vara roligt för alla och därför planeras ett tävlingsprogram med såväl individuella tävlingar som lagtävlingar av mer social karaktär (icke handicapgrundande ronder).

Totalt planeras ca 20 tävlingar på måndagar under säsongen april – september. Ett förslag för OS:s tävlingar utarbetas och samordnas med klubbens övriga tävlingar innan det fastställs av styrelsen.

  • 16 individuella tävlingar med klassindelning A, B och C-D, med möjlighet att samla rankingpoäng, resultat för eclectictävlingen och ev. vara underlag för uttagning till seniorseriespelslagen.
  • 4-5 lagtävlingar med shotgunstart vid 3-4 tillfällen för att spela tillsammans alla klasser, stärka gemenskapen och ha prisutdelning.

OS-kommittén provar att komplettera OS-tävlingarna med ”måndagsgolf” utan tävlingsinslag, för de som inte vill spela tävling, men gärna spelar 9 hål med likasinnade medlemmar som inte längre orkar/vill spela 18 hål. Detta erbjuds OS-medlemmar under säsongen 2018 om intresse finns.

Gemensamma aktiviteter planeras

  • Ett upptaktsmöte i april med information inför säsongen, genomgång av tävlingsprogram, rankingsystem och eclectictävlingen. Inbjudan går ut personligen till alla nya OS-medlemmar för att underlätta att de kommer med i gemenskapen i sin nya klubb/i sin nya åldersgrupp.
  • Ett avslutningsmöte i september med prisutdelning för säsongen, eclectictävling mm. Utvärdering av säsongens verksamhet och tankar om nästa års upplägg.
  • Möjlighet till gruppträning i början av säsongen planeras tillsammans med Stig Eriksson och presenteras för medlemmarna vid upptaktsmötet.

OS-kommittén medverkar vid evenemang som Öppen Golf Dag etc. för att välkomna nya medlemmar, hjälpa till som funktionärer och informera om OS-s verksamhet. Hyra av golfbil i samband med OS-tävlingar kommer fortsatt att subventioneras enligt nuvarande regler. Initiativ till aktiviteter för medlemmar i Orust Golfklubb uppmuntras (boule? bridge? och ??) för att skapa ett levande klubbhus, stärka klubbkänslan etc.

Samarbete med golfrestaurangen eftersträvas, för att skapa möjligheter att medlemmarna dröjer sig kvar efter golfspelet för att umgås.

Kontakt med andra senior-sektioner i BDGF söks för att sondera möjlighet till utbyte/samarbete.

 

För OS-kommittén 2018

Barbro Rendahl ordförande

 

Ekonomi - Orustseniorerna

Kommitténs budget bör vara ett nollsummespel – mellan kostnader och intäkter. För att även fortsatt kunna subventionera golfbilarna vid OS-tävlingar enligt de regler som tidigare gällt, så höjs anmälningsavgiften till OS-tävlingar från 40 till 50kr.

Orustseniorernas - kommitté 2018

Barbro Rendahl (ordf)

Ewa Olausson (vice ordf.)

Carin Almqvist (sekr.)

 

Kjell Peterson (kassör)

Lars Conradsson (tävlingsansv.)

 

Kjell Virhammar (ledamot)