OS-tävlingar info

OS-kommittén arbetar med tävlingsprogrammet för 2019. Det kommer att publiceras här i januari . Programmet för 2018 ligger kvar så länge. Vi räknar med att 2019 års tävlingsprogram blir liknande. Första tävlingen och uppstartsmöte blir den 29 april 2019.

OS kommittén 2018

OS kommittén 2018

Tävlingsprogrammet 2018 finns nu inlagt i klubbens tävlingsprogram och kan även laddas ned som PDF-dokument här nedan.

Klassindelning efter slope: A: 0-20, B: 21-26, C-D: 27-54

Lagtävlingar avgörs i en klass. 

Anmälan till tävling skall göras före kl 12.00 på fredag via internet eller till kansliet. Vill man ha sen resp. tidig start är det bra att ange detta tydligt.

Herrar (oavsett ålder) väljer spel från gul eller röd tee, damer (oavsett ålder) väljer spel från röd eller orange tee vid tävlingsanmälan. Efter gjord lottning kan detta inte ändras.

Eclectic gäller alla individuella OS-tävlingar fr o m 7 maj. Den tee som valts gäller för hela säsongen. Det är tillåtet att spela en OS-tävling från annan tee men då går det inte att notera resultatet på eclectic-tavlan.

Deltagare som är i behov av golfbil och har läkarintyg, måste beställa bil hos kansliet innan tävlingen lottas.

Avanmälan görs till kansliet eller någon av tävlingsledarna (Ewa 0705-876264 eller Barbro 0709-497767). Observera att om avanmälan görs efter att tävlingen lottats, måste anmälningsavgiften betalas vid första bästa tillfälle. Lägg avgiften, med datum och namn, i ett kuvert till Kjell Peterson och lämna till kansliet.

Pris till årets bästa spelare (3 klasser) och eclectic-tävlingen, delas ut vid avslutningsträffen.

Golf ska vara roligt – för alla!

OS - kommittén