Välkommen till Orustseniorerna 2019

Vi planerar nu OS måndagstävlingar 2019. Du som vill planera långt i förväg kan räkna med att det blir ungefär som tävlingsprogrammet för 2018. Första tävlingen och uppstartsmöte blir den 29 april 2019.

OS - kommittén önskar alla en skön vintersäsong - med golfspel här hemma, om vädret tillåter, eller kanske på banor i varmare klimat

Birdiepriser 2018

Birdiepriser 2018

 

 

OS-kommittén skall

  • svara för klubbens seniorverksamhet (+ 60/65)
  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • i samråd med TK svara för tävlingsverksamheten för kubbens seniorer
  • hålla kontakt med distriktets seniorkommittéer
  • medverka till att uppsatta regler efterlevs och god golfetikett upprätthålles på klubben.

 

OS- Kommittén består av:

Barbro Rendahl ordförande, kontakt med styrelse, nyhetsbrev TeL:0709-497767
Ewa Olausson vice ordförande, lottning och resultat. Tel: 0705-876264
Carin Almqvist sekr. info hemsidan, kontakt med kansliet. Tel: 0702-591943
Anders Lind tävlingsansvarig för OS-tävlingar Tel: 0706-274400 
Kjell Peterson kassör, redovisning Tel: 073-3814090
?? ledamot  

Vi saknar en ledamot i kommittén för 2019 - Intresserad?

Avslutningsfest med Melodikryss

Melodikrysset blev ett uppskattat inslag när Orustseniorerna samlades för sista gången 2018. TACK - Erik Norström och Bengt-Åke Andersson för fin musik!
Under kvällen delades många priser ut och det var tydligt att de som spelat många tävlingar också höll sig väl framme i prislistan för Årets golfare.

OS-kommittén 2018